Kanji Version 13
logo

  

  

整 chỉnh  →Tra cách viết của 整 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 16 nét - Bộ thủ: 攵 (4 nét) - Cách đọc: セイ、ととの-える、ととの-う
Ý nghĩa:
chỉnh đốn, put in order

chỉnh [Chinese font]   →Tra cách viết của 整 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 16 nét - Bộ thủ: 攴
Ý nghĩa:
chỉnh
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đều, ngay ngắn
2. còn nguyên vẹn
3. sửa sang, chỉnh đốn
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Sửa sang, an trị. ◎Như: “chỉnh đốn” sửa sang lại cho ngay ngắn. ◇Nguyễn Trãi : “Chỉnh đốn càn khôn tòng thử liễu” (Đề kiếm ) Từ nay việc chỉnh đốn đất trời đã xong.
2. (Động) Sửa chữa, tu sửa, sửa. ◎Như: “chỉnh hình” sửa khuyết tật cho thành bình thường, “chỉnh dung” sửa sắc đẹp.
3. (Động) Tập hợp. ◎Như: “chỉnh đội” tập hợp quân đội. ◇Thi Kinh : “Chỉnh ngã lục sư, Dĩ tu ngã nhung” , (Đại nhã , Thường vũ ) Tập hợp sáu đạo quân của ta, Sửa soạn khí giới của quân sĩ ta.
4. (Tính) Đều, ngay ngắn, có thứ tự. ◎Như: “đoan chỉnh” quy củ nghiêm nhặt, “nghiêm chỉnh” nét mặt trang trọng, cử chỉ và dáng điệu ngay ngắn.
5. (Tính) Nguyên vẹn, nguyên. ◎Như: “hoàn chỉnh” hoàn toàn trọn vẹn, “chỉnh thể” toàn thể.
6. (Tính) Suốt, cả. ◎Như: “chỉnh niên” suốt năm, “chỉnh thiên” cả ngày.
7. (Tính) Vừa đúng, tròn, chẵn. ◎Như: “thập nguyên thất giác chỉnh” mười đồng bảy hào chẵn.
Từ điển Thiều Chửu
① Ðều, ngay ngắn, như đoan chỉnh , nghiêm chỉnh , v.v.
② Sửa sang, như chỉnh đốn sửa sang lại cho chỉnh tề.
③ Nguyên, vật gì còn hoàn toàn chưa phân giải gọi là chỉnh.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Gọn, gọn gàng, gọn ghẽ, đều đặn, ngay ngắn: Gọn gàng sạch sẽ: Gọn ghẽ và có thứ tự;
② Cả, suốt: Cả ngày; Suốt năm; Sách đủ (cả) bộ;
③ Chẵn, tròn, trọn: Chẵn 10 đồng, 10 đồng chẵn: Vừa vặn 10 năm tròn, vừa trọn 10 năm; Vừa chẵn (tròn) 20 người;
④ Nguyên, vẹn, nguyên vẹn: Toàn vẹn, nguyên lành, nguyên vẹn;
⑤ Chỉnh, chấn chỉnh, sạt: Chỉnh Đảng; Anh ấy bị sạt một trận;
⑥ Sửa, sửa sang: Sửa lại quần áo; Sửa cái cũ thành cái mới, sửa lại thành mới;
⑦ (đph) Chữa: Bàn hỏng rồi, hãy chữa lại;
⑧ Làm: Làm đứt dây rồi; Cái đó không khó làm đâu; ? Làm thế nào?
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Ngay ngắn ngang bằng — Có thứ tự — Sắp đặt cho ngay ngắn — Toàn vẹn, không sứt mẻ — Tên người, tức Nguyễn Hữu Chỉnh, người xã Đông Hải huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An đậu Hương Cống năm 16 tuổi nên thường được gọi là Cống Chỉnh, sau lại học võ, năm 18 tuổi thi võ, đậu được ba kì, trước theo chúa Trịnh, sau vào Quy Nhơn theo Nguyễn Nhạc, dâng mưu đánh đất Bắc được làm chức Hữu Quân Đô Đốc theo Nguyễn Huệ. Sau mưu phản Tây Sơn, bị tướng Tây Sơn là Vũ Văn Nhậm giết năm 1787. Tác phẩm có Cung Oán thi.
Từ ghép
chỉnh bị • chỉnh cá • chỉnh cá • chỉnh chỉnh • chỉnh dạ • chỉnh dong • chỉnh dung • chỉnh đốn • chỉnh đốn • chỉnh hình • chỉnh hình • chỉnh hợp • chỉnh khiết • chỉnh khiết • chỉnh lí • chỉnh lý • chỉnh nhật • chỉnh số • chỉnh sức • chỉnh tề • chỉnh tề • chỉnh thể • chỉnh thể • chỉnh thiên • chỉnh túc • điều chỉnh 調 • đoan chỉnh • hoàn chỉnh • nghiêm chỉnh • nghiêm chỉnh • quân chỉnh • quân chỉnh • sức chỉnh • tề chỉnhPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書