Kanji Version 13
logo

  

  

揚 dương  →Tra cách viết của 揚 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 手 (4 nét) - Cách đọc: ヨウ、あ-げる、あ-がる
Ý nghĩa:
giơ lên, hoist

dương [Chinese font]   →Tra cách viết của 揚 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 手
Ý nghĩa:
dương
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. dơ lên, giương lên, bay lên
2. Dương Châu
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Giơ lên, bốc lên. ◎Như: “dương thủ” giơ tay. ◇Nguyễn Dư : “Ngã tào du thử cận bát vạn niên, nam minh dĩ tam dương trần hĩ” , (Từ Thức tiên hôn lục ) Chúng tôi chơi ở chốn này mới tám vạn năm, mà bể Nam đã ba lần tung bụi.
2. (Động) Phô bày. ◇Trung Dung : “Ẩn ác nhi dương thiện” Giấu cái xấu ác mà phô bày cái tốt đẹp.
3. (Động) Khen, xưng tụng. ◎Như: “xưng dương” khen ngợi, “du dương” tấm tắc khen hoài. ◇Liêu trai chí dị : “Trị khoa thí, công du dương ư Học sứ, toại lĩnh quan quân” , 使, (Diệp sinh ) Đến kì thi, ông hết lời khen ngợi (sinh) với Học sứ, nên (sinh) đỗ đầu.
4. (Động) Truyền bá, lan ra. ◎Như: “dương danh quốc tế” truyền ra cho thế giới biết tên.
5. (Động) Tiến cử.
6. (Động) Khích động.
7. (Động) Sảy, rẽ (trừ bỏ trấu, vỏ của ngũ cốc). ◎Như: “bá dương” sảy rẽ.
8. (Danh) Họ “Dương”.
9. (Phó) Vênh vang, đắc ý. ◎Như: “dương dương” vênh vang.
Từ điển Thiều Chửu
① Giơ lên, bốc lên, như thuỷ chi dương ba nước chưng gợn sóng, phong chi dương trần gió chưng bốc bụi lên, v.v.
② Khen, như xưng dương khen ngợi, du dương tấm tắc khen hoài (gặp ai cũng nói điều hay của người).
Từ điển Trần Văn Chánh
① Giương, giương cao: Vung roi;
② Bay bổng, phất phơ: Tung bay;
③ Truyền ra: Tin tức truyền ra rất nhanh khắp cả thành phố;
④ Khen: Tuyên dương; Khen ngợi;
⑤ (Ngọn lửa...) rực sáng;
⑥ Phô bày, bày ra (cho thấy, cho biết): Bày cái tốt ra cho thấy;
⑦ (Tiếng nói...) cao, cất cao lên;
⑧ Kích thích, khích động;
⑨ [Yáng] (Họ) Dương.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Dáng chim bay lên — Rõ ràng — Cao. Đưa cao lên cho ai cũng thấy. Chẳng hạn Biểu dương — Khen ngợi. Chẳng hạn Tán dương — Cây búa lưỡi sắc, một thứ binh khí thời cổ — Tên người, tức Hồ Sĩ Dương, danh sĩ thời Lê mạt, dòng dõi Hồ Tôn Thốc. Ông người xã Hoàn hậu huyện Huỳnh Lưu tỉnh Nghệ An, đậu tiến sĩ năm 1652, niên hiệu Khánh Đức thứ tư đời Lê Thần Tông, làm quan tới Binh Bộ Thượng thư, rồi Quốc Sử Tổng tài, có đi sứ Trung Hoa năm 1673, dự phần biên soạn bộ Đại Việt Sử kí Bản Kỉ Tục Biên trong những năm 1663-1665, ông lại trùng tu cuốn Lam Sơn Thục Lục và cuốn Lê triều Đế Vương, Trung Hưng công nghiệp Thực lục.
Từ ghép
át ác dương thiện • ẩn ác dương thiện • bá dương • bá dương • bao dương • biểu dương • cứu hoả dương phí • du dương • du dương • dương danh • dương dương • dương lâm văn tập • dương ngôn • dương thanh • dương uy • ngang dương • phát dương • phân đạo dương tiêu • phi dương • phiến dương • phiêu dương • phiêu dương • tán dương • trương dương • tuyên dương • ưng dương • xiển dương • xưng dươngPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書