Kanji Version 13
logo

  

  

 chiêu, thiêu, thiều 
 tài 
 tiến 
 bảo 
Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書