Kanji Version 13
logo

  

  

所 sở  →Tra cách viết của 所 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 戸 (4 nét) - Cách đọc: ショ、ところ
Ý nghĩa:
nơi, chỗ, place

sở [Chinese font]   →Tra cách viết của 所 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 戶
Ý nghĩa:
sở
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. nơi, chỗ
2. viện, sở, đồn
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Nơi, chốn. ◎Như: “trú sở” chỗ ở, “hà sở” chỗ nào?
2. (Danh) Vị trí thích hợp. ◇Dịch Kinh : “Các đắc kì sở” (Hệ từ hạ ) Đâu vào đó.
3. (Danh) Đối tượng của “lục căn” sáu căn (thuật ngữ Phật giáo) gồm: “nhãn” mắt, “nhĩ” tai, “tị” mũi, “thiệt” lưỡi, “thân” thân, “ý” ý. § Nhà Phật cho phần “căn” là “năng” , phần “trần” là “sở” . ◎Như: mắt trông thấy sắc, thì mắt là “năng”, mà sắc là “sở”.
4. (Danh) Lượng từ, đơn vị về phòng ốc. ◎Như: “nhất sở phòng tử” một ngôi nhà, “tam sở học hiệu” ba trường học.
5. (Danh) Cơ quan, cơ cấu. ◎Như: “khu công sở” khu sở công, “nghiên cứu sở” viện nghiên cứu.
6. (Danh) Họ “Sở”.
7. (Đại) Đó, như thế. § Đại từ chỉ thị, tương đương với “thử” , “giá” . ◇Lã Thị Xuân Thu : “Tề vong địa nhi vương gia thiện, sở phi kiêm ái chi tâm dã” , (Thẩm ứng lãm , Thẩm ứng) Nước Tề mất đất mà nhà vua tăng thêm bữa ăn, như thế chẳng phải là có lòng kiêm ái vậy.
8. (Đại) Biểu thị nghi vấn. § Dùng như “hà” , “thập ma” . ◇Quốc ngữ : “Tào Quế vấn sở dĩ chiến ư Trang Công” (Lỗ ngữ thượng ) Tào Quế hỏi Trang Công trận chiến nào.
9. (Trợ) Kết hợp với động từ thành danh từ: cái mà, điều mà. ◎Như: “sở hữu” cái mình có. ◇Luận Ngữ : “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” , (Nhan Uyên ) Cái gì mình không muốn, thì đừng làm cho người.
10. (Trợ) Kết hợp với động từ “vi” hoặc “bị” , biểu thị ý thụ động. ◎Như: “tha đích tác phẩm vi nhất bàn thanh niên nhân sở hỉ ái” tác phẩm của ông là một thứ được thanh niên yêu chuộng.
11. (Trợ) Độ chừng. ◇Sử Kí : “Lương thù đại kinh, tùy mục chi. Phụ khứ lí sở, phức hoàn” , . , (Quyển ngũ thập ngũ, Lưu Hầu thế gia ) (Trương) Lương hết sức kinh ngạc, nhìn theo. Ông lão đi chừng một dặm thì quay trở lại.
12. (Liên) Nếu, như quả. ◇Thi Kinh : “Trung cấu chi ngôn, Bất khả đạo dã, Sở khả đạo dã, Ngôn chi xú dã” , , , (Dung phong , Tường hữu tì ) Lời (dâm dật) trong cung kín, Không thể nói ra được, Nếu như mà nói ra được, Thì xấu xa nhơ nhuốc cho lời nói.
13. (Phó) Tương đương với “thượng” , “hoàn” . ◇Nhạc phủ thi tập : “Giang Lăng khứ Dương Châu, Tam thiên tam bách lí. Dĩ hành nhất thiên tam, Sở hữu nhị thiên tại” , . , (Áo nông ca ) Giang Lăng đến Dương Châu, Ba ngàn ba trăm dặm. Đã đi một ngàn ba, Còn lại hai ngàn dặm.
Từ điển Thiều Chửu
① Xứ sở, như công sở sở công, hà sở chỗ nào? v.v. Tính gộp hết thẩy các cái của mình có gọi là sở hữu .
② Một khu nhà gọi là nhất sở .
③ Thửa, dùng làm lời nói đệm, như ái kì sở thân yêu thửa người thân mình.
④ Lời nói chưa định, như phụ khứ lí sở phục hoàn cha đi hơn dặm lại về.
⑤ Nếu, nghĩa như chữ giả .
⑥ Nơi, chốn, nhà Phật cho phần căn là năng, phần trần là sở, như mắt trông thấy sắc, thì mắt là năng, mà sắc là sở.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Nơi chốn. Td: Xứ sở — Tiếng đại danh từ, chỉ về người làm chủ sự gì, vật gì. Cái mà. Người.
Từ ghép
bản quyền sở hữu • bất tri sở dĩ • các chấp sở kiến • các tận sở năng • chẩn sở • công sở • cư sở • cữu vô sở quy • ngụ sở • quân sở • sáo sở • sở cảm • sở cầu • sở chí • sở dĩ • sở dụng • sở đắc • sở đoản • sở hành • sở hoài • sở học • sở hướng • sở hữu • sở hữu chủ • sở hữu quyền • sở kì • sở kiến • sở nguyện • sở tại • sở thân • sở thị • sở thích • sở tồn • sở trường • sở ước • sở vi • sở vị • sở vị • sự vụ sở • tẩm sở • trụ sở • trường sở • trường sở • vô sở vị • xí sở • xí sở • xứ sởPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書