Kanji Version 13
logo

  

  

bằng [Chinese font]   →Tra cách viết của 憑 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 16 nét - Bộ thủ: 心
Ý nghĩa:
bằng
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. ngồi tựa ghế
2. dựa vào, căn cứ vào
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Nương, tựa. ◎Như: “bằng lan” tựa chấn song.
2. (Động) Nhờ cậy.
3. (Danh) Bằng cứ. ◎Như: “văn bằng” văn thư dùng làm bằng cứ.
Từ điển Thiều Chửu
① Nương tựa, bằng lan tựa chấn song. Nguyễn Du : Hành sắc thông thông tuế vân mộ, Bất câm bằng thức thán quy Dư Cuộc hành trình vội vã, năm đã muộn, Bất giác nương nơi ván chắc trước xe mà than Về thôi.
② Nhờ cậy.
③ Bằng cứ. Như văn bằng văn viết làm bằng cứ.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Dựa, tựa, bằng, nương tựa, nương cậy, nhờ cậy, dựa vào, dựa theo, nhờ vào, theo, căn cứ vào: Tựa vào lan can; Căn cứ vào sở thích của cá nhân; Theo lương tâm mà nói; Dựa vào chỗ hiểm yếu để chống lại; Nhờ vào sự cố gắng của chính mình; Chỉ dựa vào kinh nghiệm; Căn cứ vào sự thực; Trên ngựa gặp nhau không giấy bút, nhờ anh nhắn giúp báo bình yên (Sầm Tham: Phùng nhập kinh sứ); Tự giữ dựa vào thành (dựa vào thành để tự giữ) (Nguỵ thư: Bùi Lương truyện); Ngồi dựa vào ghế;
② Mặc, tùy, dù: Mặc anh ta là ai; Dù anh khuyên như thế nào, anh ấy cũng không nghe;
③ Bằng chứng: Có bằng chứng hẳn hoi; Không đủ để làm chứng cớ.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Dựa vào. Ỷ lại — Chứng cớ. Vật làm tin — Đầy đủ, nhiều.
Từ ghép
bạo hổ bằng hà • bằng cao vọng viễn • bằng cấp • bằng chiếu • bằng chứng • bằng cứ • bằng điếu • bằng không • bằng lăng • bằng phiếu • bằng tạ • bằng tạ • bằng thiếu • bằng tín • bằng y • bằng ý • văn bằng • vi bằng

bẵng
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Động) Nương, tựa. ◎Như: “bằng lan” tựa chấn song.
2. (Động) Nhờ cậy.
3. (Danh) Bằng cứ. ◎Như: “văn bằng” văn thư dùng làm bằng cứ.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書