Kanji Version 13
logo

  

  

nhị [Chinese font]   →Tra cách viết của 惢 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 心
Ý nghĩa:
nhị
phồn thể

Từ điển phổ thông
nhị hoa
Từ điển trích dẫn
1. Vốn là chữ .
Từ điển Thiều Chửu
① Vốn là chữ .
Từ điển Trần Văn Chánh
Như (bộ ).

toả
phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lòng dạ nghi ngờ — Ngờ vực.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書