Kanji Version 13
logo

  

  

 thốn 
 đạc, độ 
Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書