Kanji Version 13
logo

  

  

微 vi  →Tra cách viết của 微 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 13 nét - Bộ thủ: 彳 (3 nét) - Cách đọc: ビ
Ý nghĩa:
mỏng manh, ít, delicate

vi [Chinese font]   →Tra cách viết của 微 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 13 nét - Bộ thủ: 彳
Ý nghĩa:
vi
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Động) Trốn, giấu, ẩn tàng. ◇Tả truyện : “Bạch Công bôn san nhi ải, kì đồ vi chi” , (Ai Công thập lục niên ) Bạch Công chạy tới núi tự ải, đồ đệ của ông đi trốn.
2. (Động) Không có. ◇Luận Ngữ : “Vi Quản Trọng ngô kì bỉ phát tả nhẫm hĩ” (Hiến vấn ) Nếu không có ông Quản Trọng, ta tất bị búi tóc mặc áo trái vạt vậy (như người Di , Địch ). § Ý nói Quản Trọng đã có công chống với Di, Địch.
3. (Động) Chẳng phải. ◇Thi Kinh : “Vi ngã vô tửu” (Bội phong , Bách chu ) Chẳng phải là em không có rượu.
4. (Động) Dò xét, trinh sát. ◇Hán Thư : “Giải sử nhân vi tri tặc xứ” 使 (Quách Giải truyện ) (Quách) Giải sai người dò biết chỗ ở của giặc.
5. (Tính) Mầu nhiệm, kì diệu, tinh thâm, ảo diệu. ◎Như: “tinh vi” , “vi diệu” tinh tế, mầu nhiệm, không thể nghĩ bàn được.
6. (Tính) Nhỏ, bé. ◎Như: “vi tội” tội nhỏ, “vi lễ” lễ mọn.
7. (Tính) Suy yếu, tàn tạ. ◎Như: “suy vi” suy yếu. ◇Hàn Dũ : “Mao huyết nhật ích suy, chí khí nhật ích vi” , (Tế thập nhị lang văn ) Khí huyết ngày một kém, chí khí ngày một mòn.
8. (Tính) Thấp kém, ti tiện, hèn hạ. ◎Như: “xuất thân hàn vi” xuất thân nghèo hèn. ◇Sử Kí : “Lữ Thái Hậu giả, Cao Tổ vi thì phi dã” , (Lữ thái hậu bổn kỉ ) Lữ Thái Hậu là vợ của Cao Tổ từ lúc còn hàn vi.
9. (Tính) Ít. ◎Như: “vi thiểu” ít ỏi.
10. (Tính) Cực kì nhỏ, cực kì ngắn, cực kì bén nhạy. ◎Như: “vi ba” microwave, “vi âm khí” microphone.
11. (Tính) Tối tăm, không sáng. ◇Thi Kinh : “Bỉ nguyệt nhi vi, Thử nhật nhi vi” , (Tiểu nhã , Thập nguyệt chi giao ) Mặt trăng kia tối tăm, Mặt trời này tối tăm. ◇Tạ Linh Vận : “Xuất cốc nhật thượng tảo, Nhập chu dương dĩ vi” , (Thạch bích tinh xá hoàn hồ trung tác ) Ra khỏi hang còn sáng, Xuống thuyền mặt trời đã tối.
12. (Phó) Ẩn, giấu, lén. ◎Như: “vi phục” đổi lốt áo xấu không cho ai biết mình, “vi hành” đi lẻn (người tôn quý đi ra ngoài mà không muốn người khác biết).
13. (Phó) Không chỉ, chẳng phải một mình. § Cũng như “bất cận” , “bất độc” . ◇Kỉ Quân : “Tử tội chí trọng, vi ngã nan giải thoát, tức Thích Ca Mâu Ni, diệc vô năng vi lực dã” , , , (Duyệt vi thảo đường bút kí ) Tội này rất nặng, chẳng phải chỉ mình ta khó mà giải thoát, ngay cả đức Thích Ca Mâu Ni, cũng không có khả năng làm được.
14. (Phó) Nhỏ, nhẹ. ◎Như: “vi tiếu” cười khẽ, cười mỉm, “niêm hoa vi tiếu” cầm hoa mỉm cười.
15. (Danh) Lượng từ: đơn vị thời gian biến đổi về khí tượng thời tiết ngày xưa: năm ngày là một “vi” .
16. (Danh) Con số cực nhỏ: về chiều dài, bằng một phần triệu của một tấc (“thốn” ); về độ tròn (viên độ), bằng một phần sáu mươi của một giây (“miểu” ).
17. (Danh) Tên nước cổ.
18. (Danh) Họ “Vi”.
Từ ghép
ẩn vi • bạch ngọc vi hà • hàn vi • hiển vi • huyền vi • sàm vi • suy vi • ta vi • tế vi • tế vi • thuý vi • thức vi • ti vi • tiêm vi • tinh vi • trắc vi • tử vi • tử vi đẩu số • vi âm • vi âm khí • vi ba • vi bạc • vi chỉ • vi cơ • vi cơ • vi diệu • vi động • vi hình • vi hồ • vi mang • vi ngôn • vi nha • vi nhuyễn • vi nhuyễn • vi phong • vi quang • vi sinh vật • vi thời • vi tiện 便 • vi tiếu • vi tình • vi trần • vi trùng

vy
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. nhỏ bé
2. nhạt (màu)
Từ điển Thiều Chửu
① Mầu nhiệm. Như tinh vi , vi diệu nghĩa là tinh tế mầu nhiệm không thể nghĩ bàn được.
② Nhỏ, như vi tội tội nhỏ, vi lễ lễ mọn.
③ Suy. Như thức vi suy quá.
④ Ẩn, dấu không cho người biết gọi là vi, như vi phục đổi lốt áo xấu không cho ai biết mình, vi hành đi lẻn, v.v.
⑤ Chẳng phải, không. Như vi Quản Trọng ngô kì bỉ phát tả nhẫm hĩ không ông Quản Trọng ta tất bị búi tóc mặc áo trái vạt vậy.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Nhỏ, bé, nhẹ, mọn, vi: Nhỏ bé, nhỏ nhắn; Gió nhẹ; Tội nhỏ; Lễ mọn; Kính hiển vi; Bé tí ti, ít ỏi;
② Vi diệu, mầu nhiệm tinh tế: Tinh vi; Vi diệu, tinh tế mầu nhiệm;
③ Giấu không cho biết, ẩn, bí mật: Mặc đồ xấu để không ai biết mình; Đi lén; Từng đem mưu kế của vua Trung Sơn bí mật báo cho Triệu vương biết (Hàn Phi tử);
④ (văn) Suy kém, suy vi: Suy quá rồi (Thi Kinh);
⑤ (văn) Chẳng phải, không, nếu không có: Không hẹn đánh với quân địch (Tôn tử binh pháp: Cửu địa); Tuy đã đọc qua phần truyện của kinh Lễ, song vẫn không thích làm văn (Nhan thị gia huấn: Tự trí); Nếu không có ông Quản Trọng thì bọn ta đã phải bị búi tóc và mặc áo trái vạt (như mọi rợ) rồi (Luận ngữ);
⑥ Ít, khá, nhẹ, hơi: Thấy trong người hơi khó chịu; Em của Vương Túc là Vương Bỉnh, tự là Văn Chính, rành rẽ việc kinh sử, hơi có phong độ của anh (Nguỵ thư: Vương Đương Túc truyện); Dùng gậy nhỏ đánh nhẹ một cái (Tề dân yếu thuật);
⑦ Sút, sụt xuống: Suy sụp;
⑧ Micrô, một phần triệu: Micrômet ( ); Micrô giây.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Nhỏ bé. Rất nhỏ. Td: Vi trùng — Nhỏ nhen thấp hèn. Td: Hàn vi — Mầu nhiệm, khéo léo. Td: Tinh vi.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書