Kanji Version 13
logo

  

  

待 đãi  →Tra cách viết của 待 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 彳 (3 nét) - Cách đọc: タイ、ま-つ
Ý nghĩa:
đợi, wait

đãi [Chinese font]   →Tra cách viết của 待 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 彳
Ý nghĩa:
đãi
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đối xử, tiếp đãi
2. đợi, chờ
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đợi, chờ. ◇Nguyễn Du : “Sơn nguyệt giang phong như hữu đãi” (Ngẫu đề công quán bích ) Trăng núi gió sông như có (lòng) chờ đợi.
2. (Động) Tiếp đãi, đối xử. ◎Như: “đãi ngộ” tiếp đãi. ◇Tây du kí 西: “Dưỡng mã giả, nãi hậu sanh tiểu bối, hạ tiện chi dịch, khởi thị đãi ngã đích?” , , , ? (Đệ tứ hồi) Nuôi ngựa là việc của bọn trẻ con, là việc hèn mọn, sao lại đối xử với ta như thế?
3. (Động) Phòng bị, chống cự. ◇Sử Kí : “Liêm Pha kiên bích dĩ đãi Tần, Tần sổ khiêu chiến, Triệu binh bất xuất” , , (Bạch Khởi Vương Tiễn truyện ) Liêm Pha làm lũy vững chắc để chống cự lại Tần, quân Tần mấy lần khiêu chiến, quân Triệu không ra.
4. (Động) Dựa vào, nương tựa. ◇Thương quân thư : “Quốc đãi nông chiến nhi an” (Nông chiến ) Nước nhờ vào chính sách nông chiến mà được yên.
5. (Động) Muốn, định. ◎Như: “chánh đãi xuất ngoại, khước hạ khởi đại vũ lai liễu” , đúng lúc muốn ra ngoài, thì trời mưa lớn.
6. (Động) Ở lại, lưu lại. ◎Như: “nhĩ đãi nhất hội nhi tái tẩu” anh ở chơi một chút rồi hãy về.
Từ điển Thiều Chửu
① Ðợi.
② Tiếp đãi.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Đối đãi, đối xử, cư xử: Anh ấy đối xử với tôi tốt lắm; Đối đãi khoan hồng; Ta đối đãi nước Thục không bạc bẽo (Tam quốc chí);
② Thết, đãi, khoản đãi, chiêu đãi: Thết khách, đãi khách, mời khách;
③ Chờ đợi: Còn đang chờ giải quyết; Cần gấp lắm không thể chờ đợi được nữa. (Ngr) Đợi mỏi mắt;
④ Cần, cần phải: Tất nhiên không cần phải nói;
⑤ Muốn, định: Định nói lại thôi; Vừa muốn ra đi, lại có người đến;
⑥ (văn) Phòng bị: Nay thành quách không kiên cố, vũ khí không hoàn bị, thì không thể phòng bị những việc xảy ra bất ngờ (Hàn Phi tử);
⑦ (văn) Dựa vào: Nước nhờ vào chính sách nông chiến mà được an toàn (Thương Quân thư). Xem [dai].
Từ điển Trần Văn Chánh
(khn) Ở, ở lại, ở chơi: Anh ở chơi tí nữa hãy về; 西 Anh ấy ở lại Sài Gòn năm hôm. Cv. . Xem [dài].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Chờ đợi — Đối xử.
Từ ghép
bạc đãi • biệt đãi • chiêu đãi • đãi chiếu • đãi khách • đãi ngộ • đãi niên • đãi nữ • đẳng đãi • đối đãi • đối đãi • hậu đãi • khoản đãi • kì đãi • kỳ đãi • ngược đãi • thiết đãi • thủ chu đãi thố • tiếp đãi • ưu đãi • ưu đãi • ưu đãiPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書