Kanji Version 13
logo

  

  

往 vãng  →Tra cách viết của 往 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 彳 (3 nét) - Cách đọc: オウ
Ý nghĩa:
chiều đi, outward journey

vãng [Chinese font]   →Tra cách viết của 往 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 彳
Ý nghĩa:
vãng
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đi
2. theo hướng
3. đã qua
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đi, đến. ◎Như: “vãng lai” đi lại. ◇Trang Tử : “Vãng kiến Lão Đam” (Thiên đạo ) Đến ra mắt Lão Đam.
2. (Động) Đi mất. ◎Như: “vãng hóa” chết, tử vong. § Nhà Phật cho người tu về tông “Tịnh độ” , khi chết được sinh sang nước Phật rất sung sướng gọi là “vãng sinh” .
3. (Động) Cấp cho, đưa cho. ◇Thái Gia : “Quý bỉ tặng ngã hậu, Tàm thử vãng vật khinh” , (Lưu quận tặng phụ ) Thẹn đấy tặng ta hậu, Hổ đây cho vật thường.
4. (Động) Hướng về, quy hướng. ◇Đạo Đức Kinh : “Chấp đại tượng, thiên hạ vãng” , (Chương 35) Giữ được đạo lớn, thiên hạ quy phục.
5. (Tính) Đã qua. ◎Như: “vãng nhật” ngày xưa.
6. (Phó) Trước đây. ◇Liễu Tông Nguyên : “Bộc vãng văn Dung Thục chi nam, hằng vũ thiểu nhật, nhật xuất tắc khuyển phệ, dư dĩ vi quá ngôn” , , , (Đáp Vi Trung Lập luận sư đạo thư ) Trước đây tôi nghe ở phía nam đất Dung đất Thục, trời thường hay mưa ít thấy mặt trời, nên hễ mặt trời mọc thì chó sủa, tôi cho là lời nói quá.
7. (Phó) Thường thường. ◎Như: “vãng vãng như thử” thường thường như thế. ◇Phù sanh lục kí : “Vãng vãng giai tự tác nghiệt nhĩ” (Khảm kha kí sầu ) (Người ta) thường hay tự gây ra tai họa cho chính mình.
8. (Giới) Vào, tới (nói về phương hướng). Tương đương với “triều” , “hướng” . ◇Thủy hử truyện : “Xoa khai ngũ chỉ vãng điếm chủ nhân kiểm thượng chỉ nhất chưởng, bả na điếm chủ nhân đả liễu lương thương” , (Đệ tam thập nhị hồi) Xòe năm ngón tay tát vào mặt chủ tiệm một cái, làm tên chủ tiệm đó loạng choạng ngã chúi.
Từ điển Thiều Chửu
① Ði.
② Ðã qua. Như vãng nhật ngày xưa.
③ Thường. Như vãng vãng như thử thường thường như thế.
④ Lấy đồ gì đem đưa cho người cũng gọi là vãng.
⑤ Nhà Phật cho người tu về tôn Tịnh-độ, khi chết được sinh sang nước Phật rất sướng gọi là vãng sinh .
Từ điển Trần Văn Chánh
Hướng về, về phía: Qua khỏi cây cầu đi về phía đông vài bước nữa là nhà tôi. Như [wàng] nghĩa
⑤. Xem [wăng].
Từ điển Trần Văn Chánh
① Đi, đến: Tới lui, đi lại, qua lại;
② Đi về: Chuyến tàu này đi Hà Nội;
③ Đã qua, ngày trước, trước đây, xưa: Tất cả những việc đã qua lại hiện ra trước mắt; Trước đây tôi nghe ở phía nam đất Dung đất Thục, trời thường hay mưa ít thấy mặt trời, nên hễ mặt trời mọc thì chó sủa (Liễu Tôn Nguyên: Đáp Vi Trung Lập luận sư đạo thư).【】 vãng tích [wăngxi] Trước kia, xưa kia, năm xưa;【】vãng giả [wăngzhâ] (văn) Lúc trước, trước đây;
④ Thường: Thường thường như thế. 【】 vãng vãng [wăngwăng] Thường thường, thường hay: Chúng tôi thường hay chuyện trò đến khuya mới ngủ;
⑤ (văn) Về sau, trở đi: Qua đó trở đi (về sau) (Chu Dịch); Từ nay về sau;
⑥ (văn) Đưa đi (vật gì cho người khác). Xem [wàng].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đi qua. Td: Vãng lai — Tới. Đến — Đã qua. Td: Dĩ vãng.
Từ ghép
bạt lai báo vãng • dĩ vãng • dĩ vãng • hướng vãng • hướng vãng • lai vãng • lai vãng • quá vãng • vãng cổ • vãng khứ • vãng lai • vãng lai • vãng nhật • vãng niên • vãng phản • vãng phục • vãng sanh • vãng sự • vãng thủ • vãng thường • vãng tích • vãng vãngPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書