Kanji Version 13
logo

  

  

封 phong  →Tra cách viết của 封 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 寸 (3 nét) - Cách đọc: フウ、ホウ
Ý nghĩa:
đóng kín, phong kiến, seal

phong [Chinese font]   →Tra cách viết của 封 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 寸
Ý nghĩa:
phong
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. bì đóng kín
2. đậy lại
3. phong cấp
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Bao, gói. ◎Như: “tín phong” bao thư.
2. (Lượng) Từ đơn vị: lá, bức. ◎Như: “nhất phong tín” một bức thư, “lưỡng phong ngân tử” hai gói bạc.
3. (Danh) Bờ cõi, cương giới. ◇Tả truyện : “Hựu dục tứ kì tây phong” 西 (Hi Công tam thập niên ) Lại muốn mở rộng bờ cõi phía tây.
4. (Danh) Họ “Phong”.
5. (Động) Đóng, đậy kín, che kín. ◎Như: “đại tuyết phong san” tuyết lớn phủ kín núi, “phong trụ động khẩu” bịt kín cửa hang.
6. (Động) Đóng, khóa lại, cấm không cho sử dụng. ◎Như: “tra phong” niêm phong. ◇Sử Kí : “Bái Công toại nhập Hàm Dương, phong cung thất phủ khố, hoàn quân Bá Thượng” , , (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ) Bái Công bèn vào Hàm Dương, niêm phong cung thất, kho đụn, rồi đem quân về Bá Thượng.
7. (Động) Hạn chế. ◎Như: “cố trí tự phong” tự giới hạn mình trong lối cũ.
8. (Động) Ngày xưa, vua ban phát đất đai, chức tước cho họ hàng nhà vua hoặc cho bầy tôi có công, gọi là “phong”. ◇Sử Kí : “An Li Vương tức vị, phong công tử vi Tín Lăng Quân” , (Ngụy Công Tử liệt truyện ) An Li Vương vừa lên ngôi, phong công tử làm Tín Lăng Quân.
9. (Động) Đắp đất cao làm mộ. ◎Như: “phong phần” đắp mả. ◇Lễ Kí : “Phong vương tử Tỉ Can chi mộ” (Nhạc kí ) Đắp đất cao ở mộ vương tử Tỉ Can.
10. (Động) Thiên tử lập đàn tế trời gọi là “phong”.
11. (Động) Làm giàu, tăng gia. ◇Quốc ngữ : “Thị tụ dân lợi dĩ tự phong nhi tích dân dã” (Sở ngữ thượng ) Tức là gom góp những lợi của dân để tự làm giàu mà làm hại dân vậy.
Từ điển Thiều Chửu
① Phong cho, vua cho các bầy tôi đất tự trị lấy gọi là phong.
② Nhân làm quan được vua ban cho các tên hiệu hay cũng gọi là phong, là cáo phong . Con làm quan, cha được phong tước gọi là phong ông hay phong quân .
③ Bờ cõi, như chức quan giữ việc coi ngoài bờ cõi nước gọi là phong nhân . Nay thường gọi các quan đầu tỉnh là phong cương trọng nhậm .
④ To lớn.
⑤ Ðắp, như phong phần đắp mả.
⑥ Giầu có, như tố phong vốn giàu.
⑦ Ðậy, đậy lại, như tín phong phong thơ.
⑧ Ngăn cấm, như cố trí tự phong nghĩa là không biết giảng cầu cái hay mới mà cứ ngăn cấm mình trong lối cũ.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Phong (tước), ban (tước phẩm, đất đai): Phong vương; Phong chia cho các chư hầu; Ban tước;
② Chế độ phong kiến (gọi tắt): Chống phong kiến;
③ Đóng băng, bọc, đóng kín, bịt kín, đắp lại, niêm phong: Sông đóng băng; Vỏ bọc; Gắn nút chai, gắn xi; Đắp mả; Tự đóng kín mình trong lối cũ;
④ Phong bì: Bỏ vào phong bì;
⑤ Bức, lá: Một bức (lá) thư;
⑥ (văn) Bờ cõi: Chức quan giữ việc ngoài bờ cõi;
⑦ (văn) Giàu có: Vốn giàu có;
⑧ [Feng] (Họ) Phong.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Nói về việc vua đem đất và chức tước ban cho bề tôi. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu, thà khuyên chàng đựng chịu tước phong « — Gói lại. Đóng kín lại. Td: Niêm phong, Phong bì. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Đề chữ gấm phong thôi lại mở, gieo bói tiền tin nửa còn ngờ « — To lớn — Ranh giới Vùng đất — Nhiều. Đầy đủ.
Từ ghép
cáo phong • niêm phong • phân phong • phiên phong • phong bái • phong bế • phong bì • phong cảng • phong địa • phong điều • phong kiến • phong mộ • phong nhập • phong tặng • phong thần • phong toả • phong toả • phong trữ • phong tước • phong vương • sách phong • sắc phong • tặng phong • tập phong • thụ phong • thư phong • tín phong • truy phong • tước phongPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書