Kanji Version 13
logo

  

  

寧 ninh  →Tra cách viết của 寧 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 14 nét - Bộ thủ: 宀 (3 nét) - Cách đọc: ネイ
Ý nghĩa:
an ninh, lịch sự, rather

ninh [Chinese font]   →Tra cách viết của 寧 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 14 nét - Bộ thủ: 宀
Ý nghĩa:
ninh
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. an toàn
2. thà, nên
3. há nào, lẽ nào
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Yên ổn. ◎Như: “an ninh” yên ổn. ◇Thi Kinh : “Tang loạn kí bình, Kí an thả ninh” (Tiểu nhã , Thường lệ ) Tang tóc biến loạn đã dứt, Đã yên ổn vô sự rồi.
2. (Động) Thăm hỏi, vấn an. ◎Như: “quy ninh” (con gái ở nhà chồng) về thăm hỏi cha mẹ.
3. (Phó) Thà, nên. ◎Như: “ninh tử bất khuất” thà chết chứ không chịu khuất phục, “ninh khả” thà khá, “ninh sử” 使 thà khiến. ◇Luận Ngữ : “Lễ dữ kì xa dã, ninh kiệm” , (Bát dật ) Lễ mà quá xa xỉ, thà rằng kiệm ước (còn hơn).
4. (Phó) Dùng như “khởi” : há, lẽ nào lại, nào phải. ◇Chiến quốc sách : “Thập nhân nhi tòng nhất nhân giả, ninh lực bất thắng, trí bất nhược da? Úy chi dã” , , . (Tần vi Triệu chi Hàm Đan ) Mười người theo một người, nào phải sức (mười người) không hơn, trí không bằng. Vì sợ đấy.
5. (Danh) Tên gọi tắt của “Nam Kinh” .
Từ điển Thiều Chửu
① Yên ổn.
② Thăm hỏi. Con gái ở nhà chồng về thăm cha mẹ gọi là quy ninh .
③ Thà, lời thuận theo, như ninh khả thà khá, ninh sử 使 thà khiến. Xét ra chữ ninh viết và viết hai chữ ý nghĩa hơi giống nhau mà có phần hơi khác nhau. Như an ninh , đinh ninh đều dùng chữ ninh , còn tên đất hay họ thì dùng chữ ninh .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Yên ổn, yên lặng, lặng lẽ, yên tĩnh;
② (văn) Thăm hỏi: Về thăm cha mẹ (Thi Kinh);
③ (Tên gọi khác của) Nam Kinh: Đường sắt Thượng Hải - Nam Kinh. Xem [nìng].
Từ điển Trần Văn Chánh
① Thà: Thà chết không chịu khuất phục; Thà nhảy xuống dòng nước tự tận mà chôn vào bụng cá trên sông vậy (Sử kí: Khuất Nguyên liệt truyện); Nếu cắt đứt quan hệ tốt với vua, thì thà về nước mà chết còn hơn (Tả truyện); Thần thà phụ nhà vua, chứ không dám phụ xã tắc (đất nước) (Hán thư); Ta thà làm quỷ của đất nước, há có thể nào làm bề tôi cho nhà ngươi (Tấn thư); Nếu để hại dân, thà ta chịu chết một mình (Tả truyện). Xem . 【】ninh khả [nìngkâ] Thà: Thà chết quyết không làm nô lệ; 【】 ninh khẳng [nìngkân] Như ; 【】ninh nguyện [nìngyuàn] Như ;
② (văn) Thà... hay thà, thà... hay là: ? Con rùa ấy, thà chết để lại xương cho người ta quý trọng, hay thà sống mà kéo lê đuôi nó trong vũng bùn? (Trang tử: Thu thuỷ);
③ (văn) Há (dùng như [bộ ], biểu thị sự phản vấn): ? Thiên hạ đang lúc cấp bách, vương tôn há có thể từ chối ư? (Sử kí);
④ [Nìng] (Họ) Ninh. Xem [níng].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Yên ổn. Td: An ninh — Sao. Thế nào ( tiếng dùng để hỏi ) — Thà là — Về thăm.
Từ ghép
an ninh • anh ninh • bắc ninh • bối ninh • đinh ninh • ninh bình • ninh gia • ninh hinh • ninh khả • ninh nguyện • ninh thiếp • ninh tĩnh • ninh tuế • oanh ninh • quy ninh • tây ninh 西

trữ
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Yên ổn. ◎Như: “an ninh” yên ổn. ◇Thi Kinh : “Tang loạn kí bình, Kí an thả ninh” (Tiểu nhã , Thường lệ ) Tang tóc biến loạn đã dứt, Đã yên ổn vô sự rồi.
2. (Động) Thăm hỏi, vấn an. ◎Như: “quy ninh” (con gái ở nhà chồng) về thăm hỏi cha mẹ.
3. (Phó) Thà, nên. ◎Như: “ninh tử bất khuất” thà chết chứ không chịu khuất phục, “ninh khả” thà khá, “ninh sử” 使 thà khiến. ◇Luận Ngữ : “Lễ dữ kì xa dã, ninh kiệm” , (Bát dật ) Lễ mà quá xa xỉ, thà rằng kiệm ước (còn hơn).
4. (Phó) Dùng như “khởi” : há, lẽ nào lại, nào phải. ◇Chiến quốc sách : “Thập nhân nhi tòng nhất nhân giả, ninh lực bất thắng, trí bất nhược da? Úy chi dã” , , . (Tần vi Triệu chi Hàm Đan ) Mười người theo một người, nào phải sức (mười người) không hơn, trí không bằng. Vì sợ đấy.
5. (Danh) Tên gọi tắt của “Nam Kinh” .Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書