Kanji Version 13
logo

  

  

子 tử  →Tra cách viết của 子 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 3 nét - Bộ thủ: 子 (3 nét) - Cách đọc: シ、ス、こ
Ý nghĩa:
con, child

tử, [Chinese font]   →Tra cách viết của 子 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 3 nét - Bộ thủ: 子
Ý nghĩa:

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Con trai. ◎Như: “tứ tử nhị nữ” bốn con trai hai con gái, “phụ tử” cha con. § Ghi chú: Ngày xưa, bất luận trai gái đều gọi là “tử”. ◇Luận Ngữ : “Khổng Tử dĩ kì huynh chi tử thế chi” (Tiên tiến ) Khổng Tử đem con gái của anh mình gả (cho ông Nam Dung).
2. (Danh) Thế hệ sau, con cháu. ◇Thạch Sùng : “Ngã bổn Hán gia tử” (Vương minh quân từ ) Ta vốn là con cháu nhà Hán.
3. (Danh) Chim thú còn nhỏ. ◎Như: “bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử” , không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.
4. (Danh) Mầm giống các loài động vật, thực vật. ◎Như: “ngư tử” giống cá, “tàm tử” giống tằm, “đào tử” giống đào, “lí tử” giống mận.
5. (Danh) Nhà thầy, đàn ông có đức hạnh học vấn đều gọi là “tử” (mĩ xưng). ◎Như: “Khổng Tử” , “Mạnh Tử” .
6. (Danh) Con cháu gọi người trước cũng gọi là “tiên tử” , vợ gọi chồng là “ngoại tử” , chồng gọi vợ là “nội tử” đều là tiếng xưng hô tôn quý cả.
7. (Danh) Tiếng để gọi người ít tuổi hoặc vai dưới. ◎Như: “tử đệ” con em. ◇Luận Ngữ : “Nhị tam tử dĩ ngã vi ẩn hồ, ngô vô ẩn hồ nhĩ” , (Thuật nhi ) Hai ba anh cho ta là giấu giếm gì chăng, ta không có giấu giếm gì cả.
8. (Danh) Gã, dùng để gọi các kẻ tầm thường. ◎Như: “chu tử” chú lái đò, “sĩ tử” chú học trò.
9. (Danh) Tước “Tử”, tước thứ tư trong năm tước. § Xem thêm “hầu” .
10. (Đại) Ngôi thứ hai: ngươi, mi, mày, v.v. § Cũng như “nhĩ” , “nhữ” . ◇Sử Kí : “Tử diệc tri tử chi tiện ư vương hồ?” (Trương Nghi truyện ) Phu nhân cũng biết là phu nhân sẽ không được nhà vua yêu quý không?
11. (Tính) Nhỏ, non. ◎Như: “tử kê” gà giò, “tử khương” gừng non, “tử trư” heo sữa.
12. (Tính) (Phần) lời, (phần) lãi, (số) lẻ. Đối với “mẫu” . ◎Như: phần vốn là “mẫu tài” , tiền lãi là “tử kim” .
13. (Động) Vỗ về, thương yêu, chiếu cố. § Như chữ “từ” . ◇Chiến quốc sách : “Chế hải nội, tử nguyên nguyên, thần chư hầu, phi binh bất khả” , , , (Tần sách , Tô Tần ) Thống trị hải nội, thân ái trăm họ, chư hầu phải thần phục, không dùng binh không được.
14. (Trợ) Tiếng giúp lời. ◎Như: “tập tử” cái cặp, “tráp tử” cái thẻ.
15. Một âm là “tí”. (Danh) Chi đầu trong mười hai “địa chi” .
16. (Danh) Giờ “Tí”, từ mười một giờ đêm đến một giờ sáng. ◇Tây sương kí 西: “Niên phương nhị thập tam tuế, chính nguyệt thập thất nhật Tí thời kiến sinh” , (Đệ nhất bổn , Đệ nhị chiết) Năm nay vừa mới hai mươi ba tuổi, sinh giữa giờ Tí ngày mười bảy tháng giêng.
Từ ghép
giáp tí • tí thời


phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. Tý (ngôi thứ nhất hàng Chi)
2. (như: tử )
Từ điển Trần Văn Chánh
① Con, trẻ con: Con không dạy dỗ là lỗi của cha (Tam tự kinh); Con một; Bức tranh trăm đứa trẻ; Con trai; Con gái;
② (văn) Ông, bác (đại từ nhân xưng ngôi thứ hai): Tôi không phải là bác, thì hẳn là không biết bác rồi (Trang tử);
③ Tử, thầy (thời xưa tôn xưng những người có học thức): Tuân tử; Hàn Phi tử;
④ Hạt (giống): Hạt giống; Hạt cải; Hạt đào; Hạt mận;
⑤ Trứng: Trứng cá; Trứng gà;
⑥ Non, con (chỉ sinh vật nhỏ): Gà con; Gừng non;
⑦ Tí (ngôi đầu của mười hai chi): Năm tí; Giờ tí;
⑧ Tử (tước phong thứ tư trong năm tước chư hầu của chế độ phong kiến, trên tước nam): Tước tử, tử tước;
⑨ Cái, người, chú, kẻ, đám, lũ (từ đặt sau một số danh từ và loại từ để chỉ người hay vật): Chú lái đò; Chú học trò; Người mập (béo); Kẻ gian; Cái bàn; Cái mũ; Cả lũ, cả một đám người;
⑩ Số lẻ (đối với số nguyên), tử số (đối với mẫu số), phần lãi: Tiền lãi;
⑪ (văn) Như (bộ );
⑫ [Zê] (Họ) Tử.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Vị thứ nhất trong thập nhị địa chi — Tên giờ, tức giờ Tí. Ca dao: » Nửa đêm giờ Tí canh ba «.tử
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. con
2. cái
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Con trai. ◎Như: “tứ tử nhị nữ” bốn con trai hai con gái, “phụ tử” cha con. § Ghi chú: Ngày xưa, bất luận trai gái đều gọi là “tử”. ◇Luận Ngữ : “Khổng Tử dĩ kì huynh chi tử thế chi” (Tiên tiến ) Khổng Tử đem con gái của anh mình gả (cho ông Nam Dung).
2. (Danh) Thế hệ sau, con cháu. ◇Thạch Sùng : “Ngã bổn Hán gia tử” (Vương minh quân từ ) Ta vốn là con cháu nhà Hán.
3. (Danh) Chim thú còn nhỏ. ◎Như: “bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử” , không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.
4. (Danh) Mầm giống các loài động vật, thực vật. ◎Như: “ngư tử” giống cá, “tàm tử” giống tằm, “đào tử” giống đào, “lí tử” giống mận.
5. (Danh) Nhà thầy, đàn ông có đức hạnh học vấn đều gọi là “tử” (mĩ xưng). ◎Như: “Khổng Tử” , “Mạnh Tử” .
6. (Danh) Con cháu gọi người trước cũng gọi là “tiên tử” , vợ gọi chồng là “ngoại tử” , chồng gọi vợ là “nội tử” đều là tiếng xưng hô tôn quý cả.
7. (Danh) Tiếng để gọi người ít tuổi hoặc vai dưới. ◎Như: “tử đệ” con em. ◇Luận Ngữ : “Nhị tam tử dĩ ngã vi ẩn hồ, ngô vô ẩn hồ nhĩ” , (Thuật nhi ) Hai ba anh cho ta là giấu giếm gì chăng, ta không có giấu giếm gì cả.
8. (Danh) Gã, dùng để gọi các kẻ tầm thường. ◎Như: “chu tử” chú lái đò, “sĩ tử” chú học trò.
9. (Danh) Tước “Tử”, tước thứ tư trong năm tước. § Xem thêm “hầu” .
10. (Đại) Ngôi thứ hai: ngươi, mi, mày, v.v. § Cũng như “nhĩ” , “nhữ” . ◇Sử Kí : “Tử diệc tri tử chi tiện ư vương hồ?” (Trương Nghi truyện ) Phu nhân cũng biết là phu nhân sẽ không được nhà vua yêu quý không?
11. (Tính) Nhỏ, non. ◎Như: “tử kê” gà giò, “tử khương” gừng non, “tử trư” heo sữa.
12. (Tính) (Phần) lời, (phần) lãi, (số) lẻ. Đối với “mẫu” . ◎Như: phần vốn là “mẫu tài” , tiền lãi là “tử kim” .
13. (Động) Vỗ về, thương yêu, chiếu cố. § Như chữ “từ” . ◇Chiến quốc sách : “Chế hải nội, tử nguyên nguyên, thần chư hầu, phi binh bất khả” , , , (Tần sách , Tô Tần ) Thống trị hải nội, thân ái trăm họ, chư hầu phải thần phục, không dùng binh không được.
14. (Trợ) Tiếng giúp lời. ◎Như: “tập tử” cái cặp, “tráp tử” cái thẻ.
15. Một âm là “tí”. (Danh) Chi đầu trong mười hai “địa chi” .
16. (Danh) Giờ “Tí”, từ mười một giờ đêm đến một giờ sáng. ◇Tây sương kí 西: “Niên phương nhị thập tam tuế, chính nguyệt thập thất nhật Tí thời kiến sinh” , (Đệ nhất bổn , Đệ nhị chiết) Năm nay vừa mới hai mươi ba tuổi, sinh giữa giờ Tí ngày mười bảy tháng giêng.
Từ điển Thiều Chửu
① Con. Bất luận trai gái đều gọi là tử.
② Nhà thầy, đàn ông nào có đức hạnh học vấn đều gọi là tử cả, như Khổng-tử , Mạnh-tử , v.v. Con cháu gọi người trước cũng gọi là tiên tử , vợ gọi chồng là ngoại tử , chồng gọi vợ là nội tử đều là tiếng xưng hô tôn quý cả.
③ Gã, dùng để gọi các kẻ tầm thường, như chu tử chú lái đò, sĩ tử chú học trò, v.v.
④ Tước tử, tước thứ tư trong năm tước.
⑤ Mầm giống các loài động vật thực vật cũng gọi là tử, như ngư tử giống cá, tàm tử giống tằm, đào tử giống đào, lí tử giống mận, v.v.
⑥ Số lẻ, đối với số nguyên mà nói, như phần mẫu , phần tử . Phần vốn là mẫu tài , tiền lãi là tử kim , v.v.
⑦ Tiếng giúp lời, như tập tử cái cặp, cháp tử cái thẻ, v.v.
⑧ Có nghĩa như chữ từ .
⑨ Một âm là tí, chi đầu trong mười hai chi. Từ mười một giờ đêm đến một giờ đêm là giờ tí.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Con, trẻ con: Con không dạy dỗ là lỗi của cha (Tam tự kinh); Con một; Bức tranh trăm đứa trẻ; Con trai; Con gái;
② (văn) Ông, bác (đại từ nhân xưng ngôi thứ hai): Tôi không phải là bác, thì hẳn là không biết bác rồi (Trang tử);
③ Tử, thầy (thời xưa tôn xưng những người có học thức): Tuân tử; Hàn Phi tử;
④ Hạt (giống): Hạt giống; Hạt cải; Hạt đào; Hạt mận;
⑤ Trứng: Trứng cá; Trứng gà;
⑥ Non, con (chỉ sinh vật nhỏ): Gà con; Gừng non;
⑦ Tí (ngôi đầu của mười hai chi): Năm tí; Giờ tí;
⑧ Tử (tước phong thứ tư trong năm tước chư hầu của chế độ phong kiến, trên tước nam): Tước tử, tử tước;
⑨ Cái, người, chú, kẻ, đám, lũ (từ đặt sau một số danh từ và loại từ để chỉ người hay vật): Chú lái đò; Chú học trò; Người mập (béo); Kẻ gian; Cái bàn; Cái mũ; Cả lũ, cả một đám người;
⑩ Số lẻ (đối với số nguyên), tử số (đối với mẫu số), phần lãi: Tiền lãi;
⑪ (văn) Như (bộ );
⑫ [Zê] (Họ) Tử.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Con cái — Đứa con trai — Tên một tước vị — Ông thầy. Td: Khổng tử. Lão tử — Chỉ nhà hiền triết, học giả, có sách để lại cho đời. Td: Bách gia chư tử — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Tử — Một âm là Tí. Xem Tí.
Từ ghép
á tử • á tử cật hoàng liên • ác tử • ai tử • an tử • ấm tử • ẩm tử • ẩn quân tử • bá tử • bác sĩ đệ tử • bạch phụ tử • bại tử • bán điếu tử • bán tử • bảng tử • bàng tử • bào quyết tử • bao tử • bào tử • bào tử • bào tử trùng • bất nhập hổ huyệt yên đắc hổ tử • bỉ tử • biệt tử • biểu tử • biểu tử • bồ đề tử • bồ oa tử • bối tử • cá tử • cá tử • can tử • cao lương chi tử • cao lương tử đệ • cảo tử 稿 • châu tử • chi tử • chi tử • chu tử • chuế tử • chủng tử • chử đồng tử • chư tử • cô ai tử • cô tử • cô tử • công tử • cốt tử • cúc tử • cùng tử • cự tử • cử tử • cự tử • cữu tử • dạng tử • dao tử • di phúc tử • di tử • di tử • diệp tử • do tử • du tử • du tử • du tử • dụng tử • dư tử • dưỡng tử • đà tử • đạn tử • đãng tử • đào tử • đẳng tử • đầu tử • đầu tử tiền • đệ bát tài tử hoa tiên diễn âm • đệ tử • đích tử • điện tử • điện tử bưu kiện • điếu bàng tử • điếu tảng tử • đồng tử • đồng tử • giả tử • giảo tử • giới tử • hạ bối tử • hạch tử • hài tử • hàm tử • hán tử • háo tử • hạt tử • hí tử • hiếu tử • hoa tử • hoa tử • hoàng thái tử • hoàng tử • hồ đồi tử • hồ đồi tử • hữu lưỡng hạ tử • kế tử • kê tử • khoái tử • khổ luyện tử • khổng tử • khuyển tử • khương tử nha • kiện tử • kim linh tử • kim linh tử • lãng tử • lão du tử • lão tử • lê ngưu chi tử • liên tử • liệu quệ tử • lợi tử • luyến tử • mãn tử 滿 • mạnh tử • mặc tử • mẫu tử • mị tử • nam tử • não tử • nạp tử • nghĩa tử • nghĩa tử • nghịch tử • nghiệp tử • ngoại tử • ngũ vị tử • nguỵ quân tử • nguyên tử • nguyên tử • nguyên tử năng • ngư tử • nhân diện tử • nhân diện tử • nhân tử • nhất bối tử • nhi tử • nhi tử • nhụ tử • nhưỡng tử • nội tử • nữ tử • nương tử • ốc tử • phân tử • phật tử • phỉ tử • phiến tử • phong tử • phu tử • phụ tử • phụ tử • quá phòng tử • quách tử nghi phú • quan tử • quản tử • quang đầu tử • quát tử • quân tử • quân tử hoa • quật lỗi tử • quốc tử • quốc tử giám • quốc tử tế tửu • quốc tử tư nghiệp • quỷ cốc tử • quý tử • quý tử • quỷ tử • quy tử • sa tử • sá tử • sam tử • sáo tử • sao tử • sát tử • sĩ quân tử • sĩ tử • sơn tra tử • sử quân tử • sư tử • sư tử • sư tử hống • tài tử • tang tử • táo tử • tắc tử • tặc tử • tây tử 西 • tế tử • thái tử • thám tử • thần tử • thế tử • thê tử • thích tử • thiên tiên tử • thiên tử • thuỷ kê tử • thuỷ kê tử • thứ tử • tiên tử • tiên tử • tiết tử • tòng tử • tôn tử • tôn tử • trác tử • trang hoảng tử • trần cốc tử lạn chi ma • trĩ tử • trọng tử • trung tử • trủng tử • trưởng tử • tục tử • tử âm • tử cung • tử đệ • tử kim • tử nữ • tử phòng • tử quy • tử quy • tử số • tử tằng • tử tằng • tử tôn • tử tôn • tử tức • vĩ quân tử • vị tử • viện tử • xích tử • xoát tử • ỷ tử • yến tử • yểu tử • yêu tửPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書