Kanji Version 13
logo

  

  

lâu, lu, [Chinese font]   →Tra cách viết của 婁 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 女
Ý nghĩa:
lu
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Không, trống.
2. (Danh) Sao “Lâu”, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
3. (Danh) Họ “Lâu”.
4. Một âm là “lũ”. (Phó) Thường, nhiều lần. ◇Hán Thư : “Triều đình đa sự, lũ cử hiền lương văn học chi sĩ” , (Nghiêm Trợ truyện ) Triều đình nhiều việc, thường đề cử kẻ sĩ tài giỏi về văn học.
5. Một âm là “lu”. (Động) Kéo, vén.
Từ điển Thiều Chửu
① Sao lâu, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
② Họ Lâu.
③ Một âm là lũ. Thường.
④ Buộc trâu.
⑤ Lại một âm nữa là lu. Kéo vén.
Từ điển Trần Văn Chánh
(văn) Kéo, vén: Anh có áo có quần, không kéo không vén (Thi Kinh).

lâu
phồn thể

Từ điển phổ thông
sao Lâu (một trong Nhị thập bát tú)
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Không, trống.
2. (Danh) Sao “Lâu”, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
3. (Danh) Họ “Lâu”.
4. Một âm là “lũ”. (Phó) Thường, nhiều lần. ◇Hán Thư : “Triều đình đa sự, lũ cử hiền lương văn học chi sĩ” , (Nghiêm Trợ truyện ) Triều đình nhiều việc, thường đề cử kẻ sĩ tài giỏi về văn học.
5. Một âm là “lu”. (Động) Kéo, vén.
Từ điển Thiều Chửu
① Sao lâu, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
② Họ Lâu.
③ Một âm là lũ. Thường.
④ Buộc trâu.
⑤ Lại một âm nữa là lu. Kéo vén.
Từ điển Trần Văn Chánh
① (đph) Yếu đuối: Sức khỏe anh ấy kém quá;
② (đph) Chín nẫu;
③ [Lóu] Sao Lâu (một ngôi sao trong nhị thập bát tú);
④ [Lóu] (Họ) Lâu.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tên một ngôi sao trong Nhị thập bát tú — Một âm là Lũ.
Từ ghép
bẫu lâu • lâu la
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Không, trống.
2. (Danh) Sao “Lâu”, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
3. (Danh) Họ “Lâu”.
4. Một âm là “lũ”. (Phó) Thường, nhiều lần. ◇Hán Thư : “Triều đình đa sự, lũ cử hiền lương văn học chi sĩ” , (Nghiêm Trợ truyện ) Triều đình nhiều việc, thường đề cử kẻ sĩ tài giỏi về văn học.
5. Một âm là “lu”. (Động) Kéo, vén.
Từ điển Thiều Chửu
① Sao lâu, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
② Họ Lâu.
③ Một âm là lũ. Thường.
④ Buộc trâu.
⑤ Lại một âm nữa là lu. Kéo vén.
Từ điển Trần Văn Chánh
(văn) ① Thường, nhiều lần;
② Buộc (trâu).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Buộc trâu bò lại — Nhiều lần — Một âm là Lâu. Xem Lâu.
Từ ghép
lũ chỉPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書