Kanji Version 13
logo

  

  

好 hiếu, hảo  →Tra cách viết của 好 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 女 (3 nét) - Cách đọc: コウ、この-む、す-く
Ý nghĩa:
thích, tốt, like

hảo, hiếu [Chinese font]   →Tra cách viết của 好 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 女
Ý nghĩa:
hiếu
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
ham, thích
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Tốt, lành, đẹp, hay, giỏi, khéo, đúng. ◎Như: “hảo phong cảnh” phong cảnh đẹp, “hảo nhân hảo sự” người tốt việc hay.
2. (Tính) Thân, hữu ái. ◎Như: “hảo bằng hữu” bạn thân, “tương hảo” chơi thân với nhau.
3. (Tính) Không hư hỏng, hoàn chỉnh. ◎Như: “hoàn hảo như sơ” hoàn toàn như mới.
4. (Tính) Khỏe mạnh, khỏi (bệnh). ◎Như: “bệnh hảo liễu” khỏi bệnh rồi.
5. (Phó) Rất, lắm, quá. ◎Như: “hảo cửu” lâu lắm, “hảo lãnh” lạnh quá.
6. (Phó) Xong, hoàn thành, hoàn tất. ◎Như: “giao đãi đích công tác tố hảo liễu” công tác giao phó đã làm xong, “cảo tử tả hảo liễu” 稿 bản thảo viết xong rồi.
7. (Phó) Dễ. ◎Như: “giá vấn đề hảo giải quyết” vấn đề này dễ giải quyết.
8. (Phó) Đặt trước từ số lượng hoặc từ thời gian để chỉ số nhiều hoặc thời gian dài. ◎Như: “hảo đa đồng học” nhiều bạn học, “hảo kỉ niên” đã mấy năm rồi.
9. (Thán) Thôi, được, thôi được. ◎Như: “hảo, bất dụng sảo lạp” , thôi, đừng cãi nữa, “hảo, tựu giá ma biện” , được, cứ làm như thế.
10. Một âm là “hiếu”. (Động) Yêu thích. ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Na nhân bất thậm hiếu độc thư” (Đệ nhất hồi ) Người đó (Lưu Bị ) không thích đọc sách.
11. (Phó) Hay, thường hay. ◎Như: “hiếu ngoạn” hay đùa, “hiếu cật” hay ăn, “hiếu tiếu” hay cười, “hiếu khốc” hay khóc.
Từ điển Thiều Chửu
① Tốt, hay.
② Cùng thân. Bạn bè chơi thân với nhau gọi là tương hảo .
③ Xong. Tục cho làm xong một việc là hảo.
④ Một âm là hiếu, nghĩa là yêu thích.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Thích, hiếu, ham, ưa thích: Ưa thích; Hiếu học; Thích đi;
② Hay, thường hay: Đứa trẻ bệnh, nên hay khóc. Xem [hăo].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Ham thích. Cũng đọc Háo — Một âm là Hảo. Xem Hảo.
Từ ghép
ái hiếu • ái hiếu • giao hiếu • hiếu chiến • hiếu chiến • hiếu danh • hiếu động • hiếu giao • hiếu học • hiếu kì • hiếu kỳ • hiếu sắc • hiếu sinh • hiếu sự • hiếu thắng • khiếu hảo • thị hiếu

hảo
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. tốt, hay, đẹp
2. sung sướng
3. được
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Tốt, lành, đẹp, hay, giỏi, khéo, đúng. ◎Như: “hảo phong cảnh” phong cảnh đẹp, “hảo nhân hảo sự” người tốt việc hay.
2. (Tính) Thân, hữu ái. ◎Như: “hảo bằng hữu” bạn thân, “tương hảo” chơi thân với nhau.
3. (Tính) Không hư hỏng, hoàn chỉnh. ◎Như: “hoàn hảo như sơ” hoàn toàn như mới.
4. (Tính) Khỏe mạnh, khỏi (bệnh). ◎Như: “bệnh hảo liễu” khỏi bệnh rồi.
5. (Phó) Rất, lắm, quá. ◎Như: “hảo cửu” lâu lắm, “hảo lãnh” lạnh quá.
6. (Phó) Xong, hoàn thành, hoàn tất. ◎Như: “giao đãi đích công tác tố hảo liễu” công tác giao phó đã làm xong, “cảo tử tả hảo liễu” 稿 bản thảo viết xong rồi.
7. (Phó) Dễ. ◎Như: “giá vấn đề hảo giải quyết” vấn đề này dễ giải quyết.
8. (Phó) Đặt trước từ số lượng hoặc từ thời gian để chỉ số nhiều hoặc thời gian dài. ◎Như: “hảo đa đồng học” nhiều bạn học, “hảo kỉ niên” đã mấy năm rồi.
9. (Thán) Thôi, được, thôi được. ◎Như: “hảo, bất dụng sảo lạp” , thôi, đừng cãi nữa, “hảo, tựu giá ma biện” , được, cứ làm như thế.
10. Một âm là “hiếu”. (Động) Yêu thích. ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Na nhân bất thậm hiếu độc thư” (Đệ nhất hồi ) Người đó (Lưu Bị ) không thích đọc sách.
11. (Phó) Hay, thường hay. ◎Như: “hiếu ngoạn” hay đùa, “hiếu cật” hay ăn, “hiếu tiếu” hay cười, “hiếu khốc” hay khóc.
Từ điển Thiều Chửu
① Tốt, hay.
② Cùng thân. Bạn bè chơi thân với nhau gọi là tương hảo .
③ Xong. Tục cho làm xong một việc là hảo.
④ Một âm là hiếu, nghĩa là yêu thích.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Tốt, lành, khá, hay, tài, giỏi, khéo, đúng: Người tốt; Kĩ thuật khá; Làm như vậy rất hay; Tay nghề của anh ấy khéo (tài) thật!; Anh đến vừa đúng lúc.【】 hảo đãi [hăodăi] a. Xấu (hay) tốt, phải (hay) trái: Việc này xấu tốt (phải trái) ra sao còn chưa biết rõ; b. Nguy hiểm (đến tính mạng): Nhỡ cô ấy có điều gì nguy hiểm thì biết tính sao?; c. Qua loa, ít nhiều: Đừng làm gì nữa, ăn qua loa một ít là được rồi!; d. Dù thế nào, dù sao, chăng nữa, bất kể thế nào: Dù thế nào cũng phải làm; Dù sao anh cũng phải có ý kiến chứ!; 【】 hảo liễu [hăole] Cũng được, cứ việc: Anh thích quyển sách này, cứ việc mang đi mà xem; 【】hảo tượng [hăoxiàng] Như, như là, hình như, giống như, giống hệt, na ná: Hai anh ấy mới gặp nhau mà đã như đôi bạn lâu năm vậy; Trong nhà im phăng phắc như không có người; 【】hảo tại [hăozài] May, may mà, được cái là, may ra: Mưa cũng chẳng sao, may tôi có mang dù theo; May mà vết thương anh ấy không nặng lắm; Được cái đã quen chịu khổ rồi;
② Khỏe mạnh, khỏi (bệnh), lành: ? Anh có khỏe mạnh không?; Bệnh của anh ấy đã khỏi hẳn rồi;
③ Thân, hữu nghị: Tôi thân với anh ấy; Bạn thân; Hữu nghị;
④ Dễ: Vấn đề này dễ giải quyết;
⑤ Xong: Kế hoạch đã đặt xong; Đã chuẩn bị xong chưa?;
⑥ Rất, lắm, quá: ! Hôm nay rét quá; Rất nhanh. 【】hảo bất [hăobù] Thật là, quá, lắm, rất vất vả: Kẻ qua người lại, thật là náo nhiệt; Vất vả lắm mới tìm được anh ấy; Thú vị lắm;【】hảo sinh [hăosheng] a. Rất: Người này trông rất quen; b. (đph) Cẩn thận, thật kĩ, hẳn hoi: Trông nom cho cẩn thận; Ngồi yên đấy;
⑦ Thôi: Thôi, đừng cãi nữa! Xem [hào].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tốt, Đẹp đẽ — Thân thiện — Một âm là Hiếu. Xem Hiếu.
Từ ghép
an hảo • bách niên hảo hợp • cánh hảo • chỉ hảo • chính hảo • cương hảo • cương hảo • đảo hảo • đĩnh hảo • giao hảo • hạnh hảo • hảo cảm • hảo cao vụ viễn • hảo cầu • hảo chuyển • hảo chuyển • hảo danh • hảo đãi • hảo hán • hảo hạng • hảo hảo • hảo học • hảo hợp • hảo khán • hảo sắc • hảo sinh • hảo sự • hảo tượng • hảo vận • hảo vận • hảo xứ • hoà hảo • hoàn hảo • hữu hảo • kháp hảo • khiếm hảo • khiếu hảo • lương hảo • nhĩ hảo • phu phụ hảo hợp • thảo hảo • thuyết hảo • thuyết hảo hiềm đãi • thuyết hảo thuyết đãi • tinh hảo • toàn hảo • tối hảo • tuyệt hảoPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書