Kanji Version 13
logo

  

  

nghiêu  →Tra cách viết của 垚 trên Jisho↗

Từ điển hán nôm
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 土 (3 nét)
Ý nghĩa:
nghiêu


Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đống đất cao.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書