Kanji Version 13
logo

  

  

収 thu  →Tra cách viết của 収 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 4 nét - Bộ thủ: 又 (2 nét) - Cách đọc: シュウ、おさ-める、おさ-まる
Ý nghĩa:
thu về, take in

thâu  →Tra cách viết của 収 trên Jisho↗

Từ điển hán nôm
Số nét: 4 nét - Bộ thủ: 又 (2 nét)
Ý nghĩa:
thâu


Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Như chữ Thâu .Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書