Kanji Version 13
logo

  

  

分 phân, phần  →Tra cách viết của 分 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 4 nét - Bộ thủ: 刀 (2 nét) - Cách đọc: ブン、フン、ブ、わ-ける、わ-かれる、わ-かる、わ-かつ
Ý nghĩa:
phút (60 giây), chia, hiểu, phần, minute

phân, phận, phần [Chinese font]   →Tra cách viết của 分 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 4 nét - Bộ thủ: 刀
Ý nghĩa:
phân
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
phân chia
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Chia cắt (làm ra thành nhiều phần). ◎Như: “phân cát” chia cắt, “phân li” chia li, “phân thủ” chia tay mỗi người đi một ngả.
2. (Động) Tách ghẽ, biện biệt. ◇Luận Ngữ : “Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân” , (Vi Tử ) Tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa.
3. (Động) Chia cho. ◇Sử Kí : “Quảng liêm, đắc thưởng tứ triếp phân kì huy hạ” , (Lí tướng quân truyện ) Tính (Lí) Quảng thanh liêm, được tiền thưởng là chia ngay cho người dưới.
4. (Động) Chia sẻ, chung chịu hoặc chung hưởng. ◇Sử Kí : “(Ngô Khởi) dữ sĩ tốt phân lao khổ” () (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) (Ngô Khởi) cùng chia sẻ khó nhọc với quân sĩ.
5. (Tính) Từ một cơ cấu tổ chức chung chia ra. ◎Như: “phân cục” bộ phận, “phân công ti” chi nhánh.
6. (Tính) Rõ ràng, minh bạch. ◎Như: “thị phi phân minh” phải trái rõ ràng. ◇Đỗ Phủ : “Thiếp thân vị phân minh, Hà dĩ bái cô chương?” , (Tân hôn biệt ) Thân phận thiếp chưa rõ ràng, Biết lấy địa vị nào mà bái lạy cha mẹ chàng?
7. (Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị chiều dài, mười “phân” (cm) là một tấc. (2) Phút, một giờ có sáu mươi phút. (3) Đơn vị đo góc, sáu mươi “phân” là một độ. (4) Xu. ◎Như: “bách phân chi nhất” một phần trăm của một đồng bạc. (5) Sào (diện tích ruộng đất), bằng một phần mười của mẫu (Trung Quốc).
8. (Danh) Phân số (trong môn số học).
9. (Danh) Số điểm (trường học, tranh đua thể thao).
10. Một âm là “phần”. (Danh) Thành phần. ◎Như: “đường phần” thành phần đường, “dưỡng phần” thành phần chất dinh dưỡng.
11. Một âm là “phận”. (Danh) Danh vị, phạm vi của cá nhân trong xã hội. ◎Như: “danh phận” , “chức phận” . ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Kim thiên thụ chủ công, tất hữu đăng cửu ngũ chi phận” , (Đệ lục hồi) Nay trời ban (viên ấn ngọc) cho tướng quân, ắt là điềm báo tướng quân sẽ lên ngôi vua.
12. § Tục dùng như chữ “phận” .
13. (Danh) Hoàn cảnh, quan hệ. ◎Như: “duyên phận” .
Từ điển Thiều Chửu
① Chia.
② Tách ghẽ, như ngũ cốc bất phân không phân biệt được năm giống thóc.
③ Chia rẽ, như phân thủ chia tay mỗi người đi một ngả.
④ Phân, mười phân là một tấc.
⑤ Phút (một giờ sáu mươi phút).
⑥ Về môn số học, cái số trừ không hết gọi là phân số .
⑦ Ðồng xu, như bách phân chi nhất một phần trăm của một đồng bạc.
⑧ Một âm là phận. Như danh phận , chức phận , v.v.
⑨ Chia phần, như nhất phận , nhị phận , nghĩa là trong toàn số mình được một phần hay hai phần. Tục cũng dùng như chữ phận .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Chia: Một năm chia làm bốn mùa; Một quả dưa chia (bổ) làm đôi; Chia tay;
② Phân công: Việc này phân công cho anh ấy làm;
③ Phân rõ, phân biệt, tách ra: Không phân biệt trắng đen;
④ Chi nhánh, bộ phận: Chi nhánh ngân hàng; Phân cục;
⑤ Phân số: Phân số giản ước;
⑥ Phần: Ba phần thông minh, bảy phần cố gắng;
⑦ Xu: ) Hai xu; Một hào hai (xu); Một phần trăm của đồng bạc;
⑧ Phút: 7 giờ 20 (phút);
⑨ Sào (1 phần 10 mẫu Trung Quốc): Hai mẫu ba sào (Trung Quốc);
⑩ Điểm: Thi toán được 5 điểm; Trận đấu bóng rổ này đội trường ta thắng 15 điểm;
⑪ Phân, centimét (= 1/100 mét);
⑫ Lợi tức 10%: Lợi tức một năm 10%;
⑬ 【】phân biệt [fenbié] a. Chia tay, biệt li, xa cách: Tạm thời xa cách, chẳng bao lâu lại được gặp nhau; b. Phân biệt: Phân biệt phải trái; c. Khác nhau: Đối xử khác nhau; d. Chia nhau, mỗi người tự, mỗi loại: 調 Ông Trương và ông Đinh trong đợt điều chỉnh bộ máy lần này chia nhau đảm nhiệm chức trưởng và phó khoa; Sản lượng lương thực và bông so với năm ngoái mỗi loại tăng 40 và 30 phần trăm. Xem [fèn].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Chia cắt ra. Chia ra — Làm cho rời ra, riêng ra — Một Phần. Như chữ Phân . Đoạn trường tân thanh có câu: » Mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười « — Một phần mười của một đơn vị đo lường, chẳng hạn 1/10 mét, 1/10 kí lô, đều gọi là Phân — Một phút đồng hồ — Một âm là Phận. Xem Phận.
Từ ghép
bạch hắc phân minh • bách phân • bách phân pháp • bách phân suất • bát loạn phân chính • bất phân • bất phân thắng phụ • bất phân thắng phụ • bình phân • bộ phân • chi phân • công phân • dạ phân • đa phân • đắc phân • đẳng phân • đương án phân phối khu • đương án phân phối khu • hoạch phân • hoạch phân • lao yến phân phi • liệt thổ phân cương • nhai phân • nhị phân • phân âm • phân băng li tích • phân biện • phân biệt • phân biệt • phân bố • phân bố • phân bổ • phân cách • phân cát • phân cấp • phân cấp • phân chi • phân chung • phân chung • phân chức • phân công • phân cục • phân cư • phân cương • phân duệ • phân đảm • phân đạo • phân đạo dương tiêu • phân định • phân đồ • phân gia • phân giải • phân giới • phân hạn • phân hiệu • phân hiệu • phân hội • phân hội • phân hưởng • phân khai • phân khâm • phân khoa • phân kì • phân lập • phân li • phân liệt • phân loại • phân loại • phân lợi • phân lượng • phân lưu • phân ly • phân mẫu • phân miễn • phân minh • phân ngạch • phân ngoại • phân nhiệm • phân phái • phân pháp • phân phát • phân phát • phân phê • phân phiên • phân phó • phân phong • phân phối • phân quyền • phân sản • phân số • phân số • phân tán • phân tâm • phân thân • phân thốn • phân thủ • phân thủ phán duệ • phân thư • phân tích • phân tiết • phân trần • phân tử • phân từ • phân từ • phân ưu • phân xử • qua phân • quân phân • quần phân • sung phân • tam phân • tam quyền phân lập • thập phân • thu phân • tỷ phân • xuân phân • xử phân

phần
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Động) Chia cắt (làm ra thành nhiều phần). ◎Như: “phân cát” chia cắt, “phân li” chia li, “phân thủ” chia tay mỗi người đi một ngả.
2. (Động) Tách ghẽ, biện biệt. ◇Luận Ngữ : “Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân” , (Vi Tử ) Tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa.
3. (Động) Chia cho. ◇Sử Kí : “Quảng liêm, đắc thưởng tứ triếp phân kì huy hạ” , (Lí tướng quân truyện ) Tính (Lí) Quảng thanh liêm, được tiền thưởng là chia ngay cho người dưới.
4. (Động) Chia sẻ, chung chịu hoặc chung hưởng. ◇Sử Kí : “(Ngô Khởi) dữ sĩ tốt phân lao khổ” () (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) (Ngô Khởi) cùng chia sẻ khó nhọc với quân sĩ.
5. (Tính) Từ một cơ cấu tổ chức chung chia ra. ◎Như: “phân cục” bộ phận, “phân công ti” chi nhánh.
6. (Tính) Rõ ràng, minh bạch. ◎Như: “thị phi phân minh” phải trái rõ ràng. ◇Đỗ Phủ : “Thiếp thân vị phân minh, Hà dĩ bái cô chương?” , (Tân hôn biệt ) Thân phận thiếp chưa rõ ràng, Biết lấy địa vị nào mà bái lạy cha mẹ chàng?
7. (Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị chiều dài, mười “phân” (cm) là một tấc. (2) Phút, một giờ có sáu mươi phút. (3) Đơn vị đo góc, sáu mươi “phân” là một độ. (4) Xu. ◎Như: “bách phân chi nhất” một phần trăm của một đồng bạc. (5) Sào (diện tích ruộng đất), bằng một phần mười của mẫu (Trung Quốc).
8. (Danh) Phân số (trong môn số học).
9. (Danh) Số điểm (trường học, tranh đua thể thao).
10. Một âm là “phần”. (Danh) Thành phần. ◎Như: “đường phần” thành phần đường, “dưỡng phần” thành phần chất dinh dưỡng.
11. Một âm là “phận”. (Danh) Danh vị, phạm vi của cá nhân trong xã hội. ◎Như: “danh phận” , “chức phận” . ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Kim thiên thụ chủ công, tất hữu đăng cửu ngũ chi phận” , (Đệ lục hồi) Nay trời ban (viên ấn ngọc) cho tướng quân, ắt là điềm báo tướng quân sẽ lên ngôi vua.
12. § Tục dùng như chữ “phận” .
13. (Danh) Hoàn cảnh, quan hệ. ◎Như: “duyên phận” .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Thành phần, chất: Thành phần nước; Chất muối;
② Bổn phận, nhiệm vụ: Ai cũng có bổn phận xây dựng tổ quốc;
③ Như [fèn]. Xem [fen].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Cái đã bị chia ra. Ta cũng gọi là một phần — Cái âm khác là Phân, Phận. Xem các âm này.
Từ ghép
cổ phần • đa phần • phần tử • tam phần • thành phần • thập phần • vạn phầnphận
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
thân phận, số phận
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Chia cắt (làm ra thành nhiều phần). ◎Như: “phân cát” chia cắt, “phân li” chia li, “phân thủ” chia tay mỗi người đi một ngả.
2. (Động) Tách ghẽ, biện biệt. ◇Luận Ngữ : “Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân” , (Vi Tử ) Tay chân không chăm làm, không biết phân biệt năm giống lúa.
3. (Động) Chia cho. ◇Sử Kí : “Quảng liêm, đắc thưởng tứ triếp phân kì huy hạ” , (Lí tướng quân truyện ) Tính (Lí) Quảng thanh liêm, được tiền thưởng là chia ngay cho người dưới.
4. (Động) Chia sẻ, chung chịu hoặc chung hưởng. ◇Sử Kí : “(Ngô Khởi) dữ sĩ tốt phân lao khổ” () (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) (Ngô Khởi) cùng chia sẻ khó nhọc với quân sĩ.
5. (Tính) Từ một cơ cấu tổ chức chung chia ra. ◎Như: “phân cục” bộ phận, “phân công ti” chi nhánh.
6. (Tính) Rõ ràng, minh bạch. ◎Như: “thị phi phân minh” phải trái rõ ràng. ◇Đỗ Phủ : “Thiếp thân vị phân minh, Hà dĩ bái cô chương?” , (Tân hôn biệt ) Thân phận thiếp chưa rõ ràng, Biết lấy địa vị nào mà bái lạy cha mẹ chàng?
7. (Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị chiều dài, mười “phân” (cm) là một tấc. (2) Phút, một giờ có sáu mươi phút. (3) Đơn vị đo góc, sáu mươi “phân” là một độ. (4) Xu. ◎Như: “bách phân chi nhất” một phần trăm của một đồng bạc. (5) Sào (diện tích ruộng đất), bằng một phần mười của mẫu (Trung Quốc).
8. (Danh) Phân số (trong môn số học).
9. (Danh) Số điểm (trường học, tranh đua thể thao).
10. Một âm là “phần”. (Danh) Thành phần. ◎Như: “đường phần” thành phần đường, “dưỡng phần” thành phần chất dinh dưỡng.
11. Một âm là “phận”. (Danh) Danh vị, phạm vi của cá nhân trong xã hội. ◎Như: “danh phận” , “chức phận” . ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Kim thiên thụ chủ công, tất hữu đăng cửu ngũ chi phận” , (Đệ lục hồi) Nay trời ban (viên ấn ngọc) cho tướng quân, ắt là điềm báo tướng quân sẽ lên ngôi vua.
12. § Tục dùng như chữ “phận” .
13. (Danh) Hoàn cảnh, quan hệ. ◎Như: “duyên phận” .
Từ điển Thiều Chửu
① Chia.
② Tách ghẽ, như ngũ cốc bất phân không phân biệt được năm giống thóc.
③ Chia rẽ, như phân thủ chia tay mỗi người đi một ngả.
④ Phân, mười phân là một tấc.
⑤ Phút (một giờ sáu mươi phút).
⑥ Về môn số học, cái số trừ không hết gọi là phân số .
⑦ Ðồng xu, như bách phân chi nhất một phần trăm của một đồng bạc.
⑧ Một âm là phận. Như danh phận , chức phận , v.v.
⑨ Chia phần, như nhất phận , nhị phận , nghĩa là trong toàn số mình được một phần hay hai phần. Tục cũng dùng như chữ phận .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Thành phần, chất: Thành phần nước; Chất muối;
② Bổn phận, nhiệm vụ: Ai cũng có bổn phận xây dựng tổ quốc;
③ Như [fèn]. Xem [fen].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Các phần mà trời đã chia sẵn cho mỗi người, chỉ cuộc đời một người. Đoạn trường tân thanh có câu:» Hoa trôi bèo giạt đã đành, biết duyên mình biết phận mình thế thôi « — Địa vị trong xã hội. Td: Chức phận — các âm khác là Phân, Phần. Xem các âm này.
Từ ghép
an phận • an phận thủ kỉ • âm phận • bộ phận • bổn phận • chức phận • danh phận • duyên phận • địa phận • định phận • phận duyên • phận hạn • phận mệnh • phận ngoại • phận số • phận sự • phi phận • phú phận • phúc phận • quá phận • số phận • suy phận • thân phận • thủ phận • trách phậnPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書