Kanji Version 13
logo

  

  

典 điển  →Tra cách viết của 典 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 八 (2 nét) - Cách đọc: テン
Ý nghĩa:
kinh điển, lễ lạt, code

điển [Chinese font]   →Tra cách viết của 典 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 八
Ý nghĩa:
điển
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
chuẩn mực, mẫu mực
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Sách của “ngũ đế” , chỉ các kinh sách trọng yếu. ◇Tả truyện : “Thị năng độc tam phần ngũ điển” (Chiêu Công thập nhị niên ) Đọc được các sách cổ của tam vương ngũ đế.
2. (Danh) Phép thường. ◇Chu Lễ : “Đại tể chi chức, chưởng kiến bang chi lục điển, dĩ tá vương trị bang quốc” , , (Thiên quan , Đại tể ) Chức đại tể, nắm giữ lập nên sáu phép thường của nước, để giúp vua trị các nước.
3. (Danh) Sách được coi là mẫu mực, dùng làm tiêu chuẩn. ◎Như: “tự điển” sách định nghĩa, làm mẫu mực cho chữ nghĩa, “dẫn kinh cứ điển” trích dẫn kinh, y cứ vào sách làm mẫu mực.
4. (Danh) Quy tắc, pháp độ, chuẩn tắc.
5. (Danh) Việc thời trước, tích cũ. ◎Như: “dụng điển” dùng điển cố.
6. (Danh) Lễ nghi, nghi thức. ◎Như: “thịnh điển” lễ lớn.
7. (Danh) Họ “Điển”.
8. (Động) Quản lí, trị lí, coi sóc. ◎Như: “điển thí” quan coi thi, “điển ngục” quan coi ngục, “điển tự” quan coi việc cúng tế, “điển tọa” chức coi chín việc về chỗ nằm chỗ ngồi (trong chùa). ◇Tam quốc chí : “Chuyên điển ki mật” (Thị Nghi truyện ) Chuyên coi giữ việc cơ mật.
9. (Động) Cầm, cầm cố. ◇Cao Bá Quát : “Nhị nhật điển không khiếp, Tam nhật xuyết ung xan” , Đạo phùng ngạ phu ) Ngày thứ hai đem cầm cái tráp, Ngày thứ ba nhịn không ăn. ◇Đỗ Phủ : “Triều hồi nhật nhật điển xuân y, Mỗi nhật giang đầu tận túy quy” , (Khúc Giang ) Ngày ngày đi chầu về, đem áo xuân cầm cố (để lấy tiền mua rượu), Mỗi ngày, uống thật say ở đầu sông (rồi mới) trở về.
10. (Tính) Văn nhã. ◎Như: “điển nhã” văn nhã. ◇Tiêu Thống : “Từ điển văn diễm” (Đáp huyền phố viên giảng tụng khải lệnh ) Lời nhã văn đẹp.
Từ điển Thiều Chửu
① Kinh điển, phép thường, như điển hình phép tắc. Tục viết là .
② Sự cũ, sách ghi các sự cũ gọi là cổ điển . Viết văn dẫn điển tích ngày xưa là điển.
③ Giữ, chủ trương một công việc gì gọi là điển. Như điển tự quan coi việc cúng tế. Nhà chùa có chức điển toạ , coi chín việc về chỗ nằm chỗ ngồi.
④ Cầm cố. Thế cái gì vào để vay gọi là điển.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Mẫu, mẫu mực, phép thường.【】điển phạm [diănfàn] Mẫu mực, kiểu mẫu, gương mẫu;
② Điển, kinh điển: Từ điển; Dược điển;
③ Chuyện cũ, việc cũ, điển.【】điển cố [diăngù] Điển, điển tích, điển cố;
④ Lễ, lễ nghi: Lễ lớn, Lễ dựng nước, lễ quốc khánh;
⑤ (văn) Chủ trì, chủ quản, coi giữ: Quan coi thi; Người giữ ngục; Quan coi việc cúng tế; Cơ quan coi về các việc nghi tiết, điển lễ; Chuyên coi giữ việc cơ mật (Tam quốc chí);
⑥ Cầm, cầm cố: Đem nhà đi cầm cố;
⑦ [Diăn] (Họ) Điển.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Thường — Sách vở của Ngũ đế thời thượng cổ Trung Hoa. Về sau chỉ sách vở xưa — Phép tắc — Đứng đầu mà nắm giữ công việc gì — Cầm thế đồ đạc lấy tiền.
Từ ghép
ân điển • bách khoa từ điển • bang giao điển lệ • cổ điển • đại nam hội điển sự lệ • điển bạ 簿 • điển chế • điển chí • điển chương • điển cố • điển đương • điển hình • điển hình • điển khách • điển lễ • điển mại • điển nghi • điển ngục • điển nhã • điển phạm • điển phạm • điển pháp • điển thiếp • điển thường • điển tịch • điển vật • hán việt từ điển trích dẫn • hoàng triều đại điển • hội điển • khánh điển • kinh điển • lê triều hội điển • nhã điển • phạn điển • pháp điển • quốc điển • thao điển • thuỵ điển • tự điển • từ điển • xuất điểnPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書