Kanji Version 13
logo

  

  

trừ, trữ  →Tra cách viết của 儲 trên Jisho↗

Từ điển hán nôm
Số nét: 17 nét - Bộ thủ: 人 (2 nét)
Ý nghĩa:
trừ
phồn thể

Từ điển phổ thông
chứa, cất, lưu giữ
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Tích chứa, để dành. ◎Như: “trữ súc” chất chứa, “trữ tồn” để dành.
2. (Động) Chờ đợi.
3. (Danh) Thái tử, người sẽ kế thừa ngôi vua. ◎Như: “lập trữ” lập thái tử, “hoàng trữ” người kế thừa hoàng đế.
4. (Danh) Họ “Trữ”.
5. § Ta hay đọc là “trừ”.
Từ ghép 3
trừ bị • trừ tàng • trừ tồn

trữ
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Động) Tích chứa, để dành. ◎Như: “trữ súc” chất chứa, “trữ tồn” để dành.
2. (Động) Chờ đợi.
3. (Danh) Thái tử, người sẽ kế thừa ngôi vua. ◎Như: “lập trữ” lập thái tử, “hoàng trữ” người kế thừa hoàng đế.
4. (Danh) Họ “Trữ”.
5. § Ta hay đọc là “trừ”.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Trữ, tích chứa, để dành: Tiền gởi ngân hàng, tiền tiết kiệm;
② Người đại diện, người thay mặt, người thay thế;
③ [Chư] (Họ) Trữ.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Cất chứa — Để dành. Ta hay đọc Trừ. Td: Trừ bị — Chờ đợi.
Từ ghép 3
trữ bị • trữ kim • trữ súc
Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書