Kanji Version 13
logo

  

  

仰 ngưỡng  →Tra cách viết của 仰 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 人 (2 nét) - Cách đọc: ギョウ、(コウ)、あお-ぐ、おお-せ
Ý nghĩa:
ngửa mặt, # mộ, face-up

ngưỡng, nhạng [Chinese font]   →Tra cách viết của 仰 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 人
Ý nghĩa:
ngang
phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Ngang ngang : Vẻ dũng mãnh, không biết sợ — Một âm là Ngưỡng. Xem Ngưỡng.

ngưỡng
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. ngẩng lên
2. kính mến
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Ngẩng đầu, ngửa mặt lên. ◇Nhạc Phi : “Ngưỡng thiên trường khiếu” (Nộ phát xung quan từ ) Ngẩng mặt lên trời kêu một tiếng dài.
2. (Động) Hướng lên. ◇Hoài Nam Tử : “Đông nhật chí tắc dương thừa âm, thị dĩ vạn vật ngưỡng nhi sanh” , (Thiên văn ) Ngày đông đến thì dương cưỡi âm, do đó vạn vật hướng lên mà sinh.
3. (Động) Kính mộ. ◎Như: “cửu ngưỡng đại danh” lâu nay kính mộ đại danh.
4. (Động) Từ dùng trong công văn thời xưa: (1) Đối với bậc trên biểu thị tôn kính: khẩn cầu, kính mong. ◎Như: “ngưỡng khẩn giám sát” kính mong soi xét. (2) Đối với bậc dưới để ra lệnh. ◎Như: “lệnh ngưỡng tuân chiếu” xin hãy tuân theo.
5. (Động) Dựa vào, trông cậy. ◎Như: “ngưỡng trượng” nhờ cậy, “ngưỡng lại” dựa vào. ◇Liêu trai chí dị : “Vấn sở nghiệp, tắc ngưỡng nữ thập chỉ” , (Hiệp nữ ) Hỏi sinh sống bằng nghề gì thì nói chỉ trông cậy vào hai bàn tay của cô con gái.
6. (Danh) Họ “Ngưỡng”.
Từ điển Thiều Chửu
① Ngửa, ngửa mặt lên gọi là ngưỡng.
② Kính mến, như cửu ngưỡng đại danh lâu nay kính mến cái danh lớn.
③ Lời kẻ trên sai kẻ dưới, trong từ trát nhà quan thường dùng.
④ Nhà Phật cho những kẻ kiếm ăn bằng nghề xem thiên văn là ngưỡng khẩu thực .
⑤ Một âm là nhạng. Như nhạng trượng nhờ cậy.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Ngửa, ngửng, ngước lên: Ngửng đầu lên; Nằm ngửa;
② Ngưỡng mộ, ngưỡng vọng, kính mến: Kính ngưỡng; Ngưỡng mộ danh lớn đã lâu; , ? Núi Thái Sơn sắp đổ, ta biết ngưỡng vọng nơi nào? (Luận ngữ);
③ Nương tựa: Nương cậy người khác, nhờ cậy;
④ Gấp mong (từ dùng trong công văn thời xưa, của cấp trên gởi ra lệnh cho cấp dưới): Gấp mong các châu huyện miễn trừ sai dịch (Cựu Đường thư);
⑤ [Yang] (Họ) Ngưỡng.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đưa cao lên, nhấc lên — Ngẩng đầu, ngẩng mặt — Kính trọng và yêu mến — Trông đợi.
Từ ghép
cảnh ngưỡng • chiêm ngưỡng • cửu ngưỡng • khát ngưỡng • ngưỡng cấp • ngưỡng dược • ngưỡng độc • ngưỡng lại • ngưỡng mộ • ngưỡng sự phủ súc • ngưỡng thị • ngưỡng thực • ngưỡng vọng • phủ ngưỡng • phủ ngưỡng chi gian • tín ngưỡng • yển ngưỡngnhạng
phồn & giản thể

Từ điển Thiều Chửu
① Ngửa, ngửa mặt lên gọi là ngưỡng.
② Kính mến, như cửu ngưỡng đại danh lâu nay kính mến cái danh lớn.
③ Lời kẻ trên sai kẻ dưới, trong từ trát nhà quan thường dùng.
④ Nhà Phật cho những kẻ kiếm ăn bằng nghề xem thiên văn là ngưỡng khẩu thực .
⑤ Một âm là nhạng. Như nhạng trượng nhờ cậy.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書