Kanji Version 13
logo

  

  

diệc [Chinese font]   →Tra cách viết của 亦 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 亠
Ý nghĩa:
diệc
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
cũng, lại
Từ điển trích dẫn
1. (Phó) Cũng, cũng là. ◎Như: “trị diệc tiến, loạn diệc tiến” trị cũng tiến lên, loạn cũng tiến lên. ◇Lí Thương Ẩn : “Tương kiến thì nan biệt diệc nan” (Vô đề kì tứ ) Gặp gỡ nhau khó, chia lìa nhau cũng khó.
2. (Phó) Lại. § Tương đương với “hựu” . ◎Như: “diệc tương hữu dĩ lợi ngô quốc hồ” lại cũng có lấy lợi nước ta ư?
3. (Phó) Chỉ có, chỉ, chẳng qua. ◇Đỗ Phủ : “Giang hồ hậu diêu lạc, Diệc khủng tuế tha đà” , (Kiêm gia ) Rồi khi tàn tạ linh lạc ở sông hồ, Chỉ là sợ cho năm tháng lần lữa.
4. (Phó) Đã, rồi. § Tương đương với “dĩ kinh” . ◇Đỗ Phủ : “Thảo lộ diệc đa thấp, Chu ti nhưng vị thu” , (Độc lập ) Sương móc trên cỏ đã ẩm ướt nhiều rồi, Nhưng tơ nhện vẫn chưa rút về.
5. (Phó) Suy cho cùng, rốt cuộc. § Tương đương với “tất cánh” .
6. (Liên) Dù cho, tuy nhiên. ◇Đỗ Phủ : “Họa sư diệc vô số, Hảo thủ bất khả ngộ” , (Phụng tiên lưu thiếu phủ tân họa san thủy chướng ca ) Họa sư mặc dù đông vô số, Tay giỏi không thể gặp.
7. (Trợ) Đặt ở giữa câu, dùng để thư hoãn ngữ khí.
8. (Tính) Tích lũy, chồng chất, nhiều đời. § Thông “dịch” . ◎Như: “diệc thế” nhiều đời, lũy thế.
9. (Danh) Họ “Diệc”.
Từ điển Thiều Chửu
① Cũng, tiếng giúp lời nói, như trị diệc tiến, loạn diệc tiến trị cũng tiến lên, loạn cũng tiến lên.
② Lại, lời trợ ngữ, như diệc tương hữu dĩ lợi ngô quốc hồ lại cũng có lấy lợi nước ta ư?
Từ điển Trần Văn Chánh
① (văn) Cũng, cũng là: Cò cũng là một trong những loài có lông vũ (Thơ Nguyễn Công Trứ); , 退 Thế thì tiến cũng lo, thoái cũng lo (Phạm Trọng Yểm: Nhạc Dương lâu kí)
② Trợ từ đầu câu, để tạo sự hài hoà cân xứng cho câu: Ô! Hành vi của người ta có chín đức (Thượng thư); , Đã trông thấy rồi, đã được gặp rồi (người quân tử) (Thi Kinh: Thiệu Nam, Thảo trùng);
③ Trợ từ giữa câu, dùng để thư hoãn ngữ khí: Ta vụng tính (Thượng thư: Bàn Canh thượng); ? Thái tử ra sao? (Hàn Phi tử);
④ [Yì] (Họ) Diệc.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lại. Lại nữa — Cũng — Cái nách. Dùng như chữ Dịch .
Từ ghép
bất diệc lạc hồ • bất diệc lạc hồ • diệc thế • diệc tứcPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書