Kanji Version 13
logo

  

  

nhúc, đuyên (Yurica phiên)  →Tra cách viết của 䯂 trên Jisho↗

Từ điển hán nôm
Số nét: 34 nét - Bộ thủ: 馬 (うま・うまへん) (10 nét) - Cách đọc: シン
Ý nghĩa:
いさま。くてんなさま。
Rất đông, rất nhiều. Nhiều nhung nhúc. Đông như quân Nguyên.

Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書