Kanji Version 13
logo

  

  

ru katakana  →Tra cách viết của ル trên Jisho↗

Chữ và ký tự tiếng Nhật (kana), latin, đặc biệt vv
Số nét: nét - Bộ thủ: - Cách đọc: ru
Ý nghĩa:
Chữ RU (ru) trong bảng chữ cái Katakana (カタカナ = , bảng chữ cứng tiếng Nhật, dùng phiên âm tiếng nước ngoài, viết tên riêng, tên động thực vật hay để nhấn mạnh giống như viết hoa trong tiếng Việt vv).
[Hint] Cách gõ trong bộ gõ tiếng Nhật (Japanese IME): ru (+ chuyển hoặc dùng chế độ gõ katakana)
Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書