Kanji Version 13
logo

  

  

ne hiragana  →Tra cách viết của ね trên Jisho↗

Chữ và ký tự tiếng Nhật (kana), latin, đặc biệt vv
Số nét: nét - Bộ thủ: - Cách đọc: ne
Ý nghĩa:
Chữ NE (ne) trong bảng chữ cái Hiragana (ひらがな = , bảng chữ mềm tiếng Nhật). Sắc thái từ: NÀY, NHỈ, NHÉ vv.
[Hint] Cách gõ trong bộ gõ tiếng Nhật (Japanese IME): ne
Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書