Kanji Version 13
logo

  

  

おなじ, きごう  →Tra cách viết của 々 trên Jisho↗

Chữ và ký tự tiếng Nhật (kana), latin, đặc biệt vv
Số nét: nét - Bộ thủ: - Cách đọc: [lặp chữ kanji]
Ý nghĩa:
Lặp chữ kanji để đỡ tốn công viết hai lần ví dụ hibi, hitobito, sasaki.
[Hint] Cách gõ trong bộ gõ tiếng Nhật (Japanese IME): gõ chữ lặp rồi chuyển ví dụ hibi => 日々
Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書