Quiz Japanese Word Version 2
logo

     
Check để chuyển từ về dạng từ điển hoặc chuyển romaji thành hiragana/katakana hay

    

Quiz âm Hán Việt

Âm Hán Việt (gõ không dấu OK) là:      
Hướng dẫn: Từ hiragana/katakana quiz cách đọc romaji ví dụ すし = sushi, スマート = sumaato

Quiz cách đọc tiếng Nhật

Cách đọc tiếng Nhật (romaji OK) là:      

Từ điển Nhật - Nhật

Ấn để tra từ.

Từ điển Nhật - Anh

Ấn để tra từ.