Quiz Japanese Word Version 2
logo

     
Check để chuyển từ về dạng từ điển hoặc chuyển romaji thành hiragana/katakana hay

    

Nhập vào từ tiếng Nhật để quiz âm Hán Việt, cách đọc, ý nghĩa của nó.
Gợi ý:
Bạn có thể chuyển chữ romaji như 'wagamama' thành hiragana hay katakana. SMART CONVERT: wagamama→わがまま, convert checkbox: wagamama→わがまま→ワガママ