Yurica Idiom Dictionary
logo

  
#1
ことわざ(諺)・慣用句毛を見て馬を相す
種類 (Loại)
読み方けをみてうまをそうす
同じ言い方
意味(毛並みだけを見て馬のよしあしを判断する意から)言葉だけで人を評価してはいけないことのたとえ。
Ý nghĩa
Tương tự/gần nghĩaTrông mặt mà bắt hình dong
English similar


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version