logo

  

賭博

Cách nói tương đồng:
Ý nghĩa: cờ bạc
Giải thích:
Cách đọc: とばく
Tiếng Việt: đổ bác


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version