logo

  

無常

Cách nói tương đồng:
Ý nghĩa: vô thường
Giải thích:
Cách đọc: むじょう
Tiếng Việt: vô thường


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version