Kanji Version 13
logo

  

  

 mô, vô 
 lễ 
Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書