Kanji Version 13
logo

  

  

Nhập kanji/hán tự hoặc tiếng Việt và ấn Look Up (tra tối đa 10 ký tự chữ hán hoặc âm tiết tiếng Việt).
Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書