Yurica Tree Dictionary
logo

  
#1
Katakanaセイバンナスビ
Kanji name西蕃茄
Other name (別名・通称など)スズメナスビ = 雀茄
Hiraganaせいばんなすび
Rômajiseibannasubi
EnglishThai eggplant, Thai Purple, Thai Green, Thai Yellow, Thai White, Solanum torvun, Thai brinjal
Vietnamesecà Thái, Thái tím, xanh Thái, vàng Thái, trắng Thái, cà dĩa (cà pháo có sọc xanh, cà pháo)
Wikipediaセイバンナスビ
Hán Việt (ベトナム語読み)西蕃茄


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version