logo

  

製品

Ý nghĩa: chế phẩm, sản phẩm
Cách đọc: せいひん
Tiếng Việt: chế phẩm


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version