logo

  

確認

Cách nói tương đồng:
Ý nghĩa: xác nhận
Giải thích:
Cách đọc: かくにん
Tiếng Việt: xác nhận


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version