logo

  

百聞は一見に如かず

Cách nói tương đồng:
Ý nghĩa: ある物事について、何度も繰り返して話を聞くよりも、たった一度でも実際に見る方がずっとよくわかるものだ。
Giải thích:
Cách đọc: ひゃくぶんはいっけんにしかず
Tiếng Việt: Trăm nghe không bằng một thấy; Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ

百聞は一見に如かず

Cách nói tương đồng:
Ý nghĩa: ある物事について、何度も繰り返して話を聞くよりも、たった一度でも実際に見る方がずっとよくわかるものだ。
Giải thích:
Cách đọc: ひゃくぶんはいっけんにしかず
Tiếng Việt: Trăm nghe không bằng một thấy; Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version