logo

  

痛快

Cách nói tương đồng: 痛快な
Ý nghĩa: thống khoái, cực kỳ dễ chịu
Giải thích:
Cách đọc: つうかい
Tiếng Việt: thống khoái


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version