logo

  

無情・無情な

Ý nghĩa: vô tình
Cách đọc: むじょう
Tiếng Việt: vô tình


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version