logo

  

無情

Cách nói tương đồng: 無情な
Ý nghĩa: vô tình
Giải thích:
Cách đọc: むじょう
Tiếng Việt: vô tình


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version