logo

  

感情

Ý nghĩa: cảm xúc
Cách đọc: かんじょう
Tiếng Việt: cảm tình


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version