logo

  

情感

Cách nói tương đồng:
Ý nghĩa: xúc cảm
Giải thích:
Cách đọc: じょうかん
Tiếng Việt: tình cảm


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version