logo

  

恋愛の達人

Cách nói tương đồng:
Ý nghĩa: cao thủ tình trường
Giải thích:
Cách đọc: れんあいのたつじん
Tiếng Việt: luyến ái no đạt nhân


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version