logo

  

品質

Ý nghĩa: chất lượng hàng hóa, chất lượng sản phẩm
Cách đọc: ひんしつ
Tiếng Việt: phẩm chất


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version