logo

  

光陰矢の如し

Cách nói tương đồng: 光陰流水の如し
Ý nghĩa: Thời gian chẳng chờ một ai (Thời gian trôi nhanh như chó chạy)
Giải thích: 光陰逝水の如し
Cách đọc: こういんやのごとし
Tiếng Việt:


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version