logo

  

光陰矢の如し・光陰流水の如し・光陰逝水の如し

Ý nghĩa: Thời gian chẳng chờ một ai (Thời gian trôi nhanh như chó chạy)
Cách đọc: こういんやのごとし


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version